3148

Prosjekt Ren Kystlinje - Marin forsøpling

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representant valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

 

Aina Dahl (V)

 

Ansvarlig sektor: Regional 

Oppdatert: 30.10.2019