Rovviltnemnda region 2 (Aust-Agder, Buskerud, Vestfold og Telemark)

Medlemmer til rovviltnemnda oppnevnes av Klima- og miljødepartementet, etter forslag fra fylkestingene. Det er fylkespolitkere som sitter i nemnda.   

For valgperioden 2020 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Rune Hogsnes (H) Kåre Pettersen (V)
Terje Riis-Johansen (SP) Sven Tore løkslid (AP)
Maja Foss Five (AP) Tone Berge Hansen (AP)

Ansvarlig sektor: Kultur

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 16.02.2021 kl.10.49