Samarbeidsavtale med Midtvesten USA

Formål

Telemark fylkeskommune har hatt samarbeid med Midtvesten i USA siden 2013 da det ble igangsatt et prosjekt rettet mot samarbeidsmuligheter med aktører i Midtvesten (Minot, Nord-Dakota og Minneapolis, Minnesota) i USA. Samarbeidet er innenfor fagområdene utdanning, kultur/kulturarv, turisme og næringsutvikling.

Prosjektet; Midwest USA Bridging the Atlantic ble avsluttet i 2015. Siden har en rekke enkeltprosjekter blitt initiert og gjennomført spesielt innen kultur og utdanning.

Samarbeidsavtaler (Memorandum of Understanding) ble underskrevet i Minneapolis, Minnesota med Norway House, Sons of Norway, Minnesota Trade Office, og i Bismarck, North Dakota med North Dakota Governor's Office.

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

n/a

Fylkeskommunens representant(er) med vara

n/a

Valgperiode

n/a

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon 

 Internasjonal strategi 2030

Aktuelle nettsteder:

Norway House

Sons of Norway

Minnesota Trade Office

North Dakota Governor's Office

 

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

 Dekkes av VTFK

 

Ansvarlig sektor/saksbehandler

SIK/Dawn Marie Syvertsen

Publisert:

23.11.2020

Oppdatert:

24.11.2020 kl.17.05