Sandefjord folkehøyskole

Det velges tre medlemmer med varamedlemmer til styret i Skiringssal folkehøyskole.

I inneværende periode har det vært tre eksterne medlemmer.

For valgperioden 2020 – 2023 er følgende representant valgt inn fra Vestfold og Telemark  fylkeskommune:

Medlem

Vara

Knut Jarle Sørdalen (SP) nestleder Jill Eirin Undem 
Mette Kalve (AP) Fabian Wahl Sandvold (AP)
Frank Pedersen (H) Bror-Lennart Mentzoni (KRF)

Ansvarlig sektor: Opplæring og folkehelse

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 22.06.2023 kl.11.53