Sandefjord folkehøyskole

Det velges tre medlemmer med varamedlemmer til styret i Skiringssal folkehøyskole.

I inneværende periode har det vært tre eksterne medlemmer.

For valgperioden 2016 – 2020 er følgende representant valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Anne Kathrine Hauge (MDG)

Anne Sollie Hem (Ap)

Frank Pedersen (H)

Renate Sølversen (H)

Anne Lise Skarstad (Krf)

Vidar Andersen (Frp)

Ansvarlig sektor: Utdanning

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.25