Sandefjord folkehøyskole

Det velges tre medlemmer med varamedlemmer til styret i Skiringssal folkehøyskole.

I inneværende periode har det vært tre eksterne medlemmer.

For valgperioden 2020 – 2023 er følgende representant valgt inn fra Vestfold og Telemark  fylkeskommune:

Medlem

Vara

Elisabeth Holien (AP), nestleder Mette Kalve (AP)
Knut Jarle Sørdalen (SP) Jill Eirin Unden (SP)
Frank Pedersen (H) Bror-Lennart Mentzoni (KRF)

Ansvarlig sektor: Opplæring og folkehelse

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 20.07.2022 kl.12.53