Skatteklagenemnd for Skatt sør

Regjeringen har i Statsråd besluttet at lovbestemmelser om opprettelse av en ny landsdekkende klagenemndsordning på skatte- og avgiftsområdet (Skatteklagememnda) skal tre i kraft 1. juli 2016. Den nye Skatteklagenemnda vil overta alle saker fra klagenemndene den erstatter. Dette medfører at det ikke skal velges medlemmern fra fylkestinget fra 2016.

For valgperioden 2016 – 2019 er følgende representant valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

 

 

Ansvarlig sektor: Stab/kommunikasjon 

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.26