Skatteutvalget for Skatt sør

Utvalget er opphørt pr. 1. juli 2019.

Det har vært valgt to medlemmer og ett varamedlem til et folkevalgt skatteutvalg for hvert skattekontor, jfr. skattebetalingsloven §§ 15-1 tredje ledd.

Ved lovendring av 20. desember 2018 (LOV – 2018-12-20-106) ble skattebetalingsloven §§ 15-1 tredje ledd opphevet med virkning fra 1. juli 2019.

 

Ansvarlig sektor: Stab/kommunikasjon

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.33