Trafikksikkerhetsutvalget i Vestfold og Telemark

For valgperioden 2019 – 2023 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Medlem

Vara

Liselotte Aune Lee (AP)

Birger Hovden (AP)

Kåre Pettersen (V)

Knut Anvik (FRP)

Karin Hagen (AP)

Tone Berge Hansen (AP)

Ansvarlig sektor: SMM

Publisert:

19.07.2022

Oppdatert:

10.10.2022 kl.10.31