Vannregion Vest-Viken

Vannregion Vest-Viken (følger valgperiodene i fylkes- og kommunevalg), 2 representanter fra hvert fylke: BFK, - TFK, - OFK, - VFK.  

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Aina Dahl (V)     

Jan Nærsnes (H)

Patrick Gudmundsen (Mdg)

Nell Gaalaas-Hansen (Sv)

Ansvarlig sektor: Regional

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.23