Vestfold klima og energiforum

Det skal oppnevnes ett styremedlem med varamedlem til styret i Vestfold klima og energiforum. Funksjonstiden er fra 01.01.2016.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Jan Nærsnes (H)

Kåre Pettersen (V)

Ansvarlig sektor: Regional

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.22