Vestfold kommunerevisjon

Fylkestinget oppnevner ett styremedlem og ett personlig varamedlem. Styret velger selv

leder og nestleder.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

Erik Holmelin (H)

Karl Einar Haslestad (Ap)

Ansvarlig sektor: Stab/økonomi

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 30.10.2019 kl.15.22