Vi bygger nye Telemark fylkeskommune

Arbeidet med å dele Vestfold og Telemark fylkeskommune pågår for fullt. I kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023 velges representanter til Telemark fylkesting. Telemark fylkeskommune etableres fra 1. januar 2024.
Bilde av to kajakker ved et fjellvann

Byggingen av nye Telemark fylkeskommune ledes av prosjektleder Ketil Reed Aasgaard. Han går inn i rollen som fylkesdirektør fra 2024.

«Jeg ønsker å bidra til å sette retning i nye Telemark fylkeskommune. I sum handler dette om å bidra til å videreutvikle Telemark som en attraktiv vekstregion for innbyggere, besøkende og næringsliv, i tett samarbeid med kommunene i fylket.»

- Prosjektleder Ketil Reed Aasgaard

Kunnskapsgrunnlag til regional planstrategi

Hva er de største styrkene og utfordringene til Telemark? Administrasjonenen i fylkeskommunen har satt i gang et arbeid med å samle fersk kunnskap om fylket. 

Kunnskapen skal brukes som grunnlag for regional planstrategi. Kunnskapsgrunnlaget lages basert på statstikk og analyse, og innspill fra ulike samarbeidsaktører i fylket og fagmiljøer internt.

Klikk for å lese mer om kunnskapsgrunnlaget til regional planstrategi.

Organisasjonsmodell i Telemark fylkeskommune 

Administrativ organisering ble vedtatt i januar, og det er senere gjort mindre justeringer. Fylkessjefer og seksjonsledere har også kommet på plass.

Organisasjonsmodellen under med ledere er oppdatert per 10. juli.

Oppdatert: 01.08.2023 kl.13.25

Portrett bilde av Ketil Reed Aasgaard Ketil Reed Aasgaard
Prosjektleder nye Telemark fylkeskommune

Kunnskap om Telemark

Her finner du kunnskap om nye Telemark fylke i form av statistikk, kart og analyser.