Vi bygger nye Vestfold fylkeskommune

Arbeidet med å dele Vestfold og Telemark fylkeskommune pågår for fullt. I kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023 velges representanter til Vestfold fylkesting. Vestfold fylkeskommune etableres fra 1. januar 2024.
Tre kajakker på stranda i skjærgården

Byggingen av nye Vestfold fylkeskommune ledes av prosjektleder Toril Eeg. Hun går inn i rollen som fylkesdirektør fra 2024. 

«Fylkeskommunens samfunnsoppdrag er viktig for den regionale utviklingen og for tjenester til innbyggere og samarbeidspartnere. Dette skal vi ivareta på en god måte.»

- Prosjektleder Toril Eeg

Organisasjonsmodell for ny fylkeskommune 

Administrativ organisering og organisasjonsmodellen for nye Vestfold fylkeskommune ble vedtatt i januar, og justert i februar (fra to til én IT-seksjon).

Les mer i rapporten om administrativ organisering og organisasjonsmodell

Relevant informasjon 

Oppdatert: 22.02.2023 kl.12.57

Portrett bilde av Toril Eeg Toril Eeg
Prosjektleder nye Vestfold fylkeskommune

Kunnskap om Vestfold

Her finner du kunnskap om nye Vestfold fylke i form av statistikk, kart og analyser.