Partnerskapskonferansen 2020

Hvordan skal Vestfold og Telemark skal utvikle seg fremover? Partnerskapskonferansen 2020 blir den viktigste møteplassen for å stake ut veien videre for samhandlingen i det nye fylket – bærekraftige Vestfold og Telemark.
To barn som holder rundt hverandre og smiler.
Foto: Pexel / Pixabay

Fylkesordfører Terje Riis Johansen inviterer til partnerskapskonferansen «Bærekraftige Vestfold og Telemark. Verdiskaping gjennom grønn omstilling».

Ressurspersoner fra frivilligheten, privat og offentlig sektor er invitert til et sosialt, faglig og involverende program der de kan være med å påvirke retningen til nye Vestfold og Telemark.

Her ligger presentasjoner fra Partnerskapskonferansen 2020

Bolk 1: Sentrale utviklingstrekk

Verdiskaping og bærekraft

Verdiskaping og bærekraft blir et gjennomgående tema under hele konferansen. Det samme blir behovet for samhandling på tvers av privat og offentlig sektor, frivillighet og kunnskapsmiljøer.

Mange løft i regionen vil kreve tøffe prioriteringer og tett samarbeid. Ikke minst innenfor områdene samferdsel, klima og kompetanse.

«Hvordan vi spiller hverandre gode blir avgjørende for å skape gode bo- og arbeidsmiljø for innbyggerne i Vestfold og Telemark.»

- Terje Riis-Johansen, fylkesordfører

Ditt og mitt Vestfold og Telemark 

Nye Vestfold og Telemark fylkeskommune har ambisjon om å være en sterk utviklingsaktør i den nye regionen. Som et viktig grunnlag for å forme denne rollen, har vi utarbeidet et foreløpig kunnskapsgrunnlag for den nye regionen: Ditt og mitt Vestfold og Telemark. Et kunnskapsbilde i utvikling.

Her kan du lese mer

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

 

Når og hvor?

16.–17. januar 2020 Scandic Park hotell, Sandefjord

Anitra Fossum
Seksjonsleder
Tore Ø. Strømsodd
Seksjonsleder