Partnerskapskonferansen 2021

Hvordan kan vi skape en bærekraftig balanse sammen? For at vi sammen skal løse våre regionale samfunnsutfordringer er vi avhengig av at kommuner, fylkeskommunen, næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner samarbeider.

Arbeidsboken med notater fra Partnerskapskonferansen ligger her

Du kan melde deg på konferansen her.

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen inviterer ordførere og administrativ ledelse i kommunene, samt næringsliv, akademia, frivilligheten og interesseorganisasjoner til Partnerskapskonferansen 2021. Dersom du ikke har fått en invitasjon til å delta kan du ta kontakt med Tom Omnes Lia.

Temaet for årets konferanse er: Hvordan kan vi skape en bærekraftig balanse sammen?

Partnerskapskonferansen 2021 blir digital og finner sted torsdag 20. mai klokken 11:00-15:45. Konferansen vil starte med en felles sesjon før vi går til samtaler i grupper. Vi tilbyr «Åpent hus» fra klokken 09:00, hvor du kan teste den tekniske løsningen For en god oppstart av konferansen, ber vi alle å delta på digitalt kvarter klokken10:45 for test av lyd og bilde

Vi ønsker å skape en digital arena hvor du bidrar til de temaene som du er mest engasjert i. På den måten får vi både til kunnskapsdeling og kunnskapsdannelse. Du er med på å sette agendaen og får bidra på temaer som du brenner mest for. For å lykkes digitalt har vi valgt å bruke metodikken «Open Space online».

Hvordan kan din organisasjon bidra til balansen mellom bærekraftsmålene? Vi starter med videoinnlegg på denne nettsiden som skal gi deg inspirasjon og innsikt, og du velger selv hvilke innlegg du ønsker å se i forkant av konferansen.

Marianne Karlsen i Klima- og miljødepartementet

Belinda Orten i Tønsberg kommune

Andreas Friis i Sustainability Hub Norway

Sigrun Aasland i tankesmieen Agenda

Terje Jacobsen i Asko, Vestfold og Telemark

Mike Fuller-Gee, landskapsarkitekt

Martine Seth i Stella og Castor kompetansesenter (Røde Kors)

Faten Lubani i Globale Sandefjord

Trond Garborg i Ung arena Midt-Telemark

Open Space

Hva er Open Space

Partnerskapskonferansen må derfor i sin heldigitale konferanse sikre en demokratisk og involverende møtearena med mangfold og bredde i deltakelse og perspektiver.  

Open Space er en storgruppemetode som gir anledning til likeverdig deltakelse, og gir deltakerne selv ansvaret for å sette de riktige og viktige temaene på agendaen. Metoden gir en tydelig struktur som har som formål å skape trygghet, samt åpne rommet for engasjement, kreativitet og konkret handling. Metoden er utviklet av Harrison Owen i 1983.  

Hente tekst (eller bare legge lenke?) fra https://arbeidsgiver.difi.no/ressurser-og-verktoy/lede-prosesser-og-moter/involvere-utforske-og-prioritere/open-space - samt bruke denne eller denne her

Hvordan gjennomføre en digital Open Space?

Arrangementet blir gjennomført på plattformen Zoom med et tilleggsprogram for dokumentering. Deltakerne får anledning til å foreslå de samtaleemner de ønsker skal diskuteres i gruppeøktene, innenfor tema for Open Space: «Hvordan kan din organisasjon bidra til balanse mellom bærekraftsmålene – og hvordan gjør vi det sammen? 

På denne måten er deltakerne med på å sette agendaen for tiden som er avsatt. Samtaleemnene som deltakerne foreslår, vil foregå i digitale grupperom. Deltakerne velger selv hvilke grupperom de går inn og ut av. På denne måten ivaretar plattformen grunnprinsippene i Open Space.  

Digital forberedelse


Arrangementet blir gjennomført på plattformen Zoom. To dager før konferansen får du tilsendt lenken til konferansen på epost. 

Du trenger ingen forkunnskaper om Zoom for å delta, men du trenger en PC med tilkoblet eller integrert kamera og mikrofon. Vi anbefaler bruk av PC og fraråder bruk av iPad/smarttelefon og lignende da det vil være vanskelig å se godt nok. 
Dersom du ønsker å teste den tekniske løsningen før møtet, kan du gå inn i møtet fra kl. 9:00 til «Åpent hus». For å sikre en god oppstart av konferansen, ber vi alle delta på digitalt kvarter 10:45, for test av lyd og bilde.

Underveis i konferansen blir alle introdusert for programmet MIRO, der deltakerne selv skal bidra med å skrive inn samtaleemner for gruppeøkter. Du trenger ingen forkunnskaper, men vi anbefaler alle å se denne filmen (3 minutter) på forhånd her.  Du kan også prøve ut (5 minutter) de viktigste funksjonene i MIRO her.

Hva skjer med resultatet fra konferansen?  


Underveis i hver gruppe vil vi gjøre notater, disse sammenstilles i en arbeidsbok som du finner her. Det overordnede partnerskapet og nettverkene i fylkeskommunen vil deretter ta dette arbeide videre med seg i sitt arbeid. Vi oppfordrer også til at hver deltaker fritt bruker ideene og innspillene som er i arbeidsboken i eget utviklingsarbeid/ prosjektsamarbeid.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Når

Den digitale konferansen finner sted torsdag 20. mai klokken 11:00-15:45. Digitalt kvarter fra 10:45 for test av lyd og bilde.

Slik forbereder du deg til konferansen:

Påmelding og kontaktinformasjon:

Påmeldingsfristen er 18. mai, og du melder deg på . Du kan kontakte Tom Omnes Lia på 47 36 25 00 eller tom.omnes.lia@vtfk.no om du har noen spørsmål.