Partnerskapskonferansen 2021

Hvordan kan vi skape en bærekraftig balanse sammen? For at vi sammen skal løse våre regionale samfunnsutfordringer er vi avhengig av at kommuner, fylkeskommunen, næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner samarbeider. Fylkesordfører inviterer regionale toppledere for å diskutere regionale utfordringer i vår første heldigitale partnerskapskonferanse.

For deg som har fått invitasjon til konferansen kan du meldte deg på her. Ta kontakt med oss om du har spørsmål til invitasjonen.

 
Vi ønsker å skape en digital arena hvor du bidrar til de temaene som du er mest engasjert i. På den måten får vi både til kunnskapsdeling og kunnskapsdannelse. Du er med på å sette agendaen og får bidra på temaer som du brenner mest for. For å lykkes digitalt har vi valgt å bruke metodikken «Open Space online»

 

Temaet for årets konferanse er: Hvordan kan vi skape en bærekraftig balanse sammen?

Høyt utenforskap, lav verdiskapning og høye utslipp er tre prioriterte regionale utfordringer som vi inviterer til å ta et tak i sammen.  

Vi bruker FNs bærekraftsmål 17 som en ramme for konferansen. Det handler om hvordan mine mål henger sammen med andres mål og det handler om å bygge en bro mellom sektorer (offentlig, privat, sivilsamfunn) for å realisere felles mål. Hvordan kan din organisasjon bidra til balansen mellom bærekraftsmålene?

Vi starter med å legge ut ulike videoinnlegg på nettsiden som skal gi deg inspirasjon og innsikt, og du velger selv hvilke innlegg du ønsker å se i forkant av konferansen. Konferansen vil starte med en felles sesjon før vi går til gruppearbeid.

Den digitale konferansen finner sted torsdag 20. mai klokken 11:00-15:45, i forkant av konferansen har vi åpen rom fra klokken 09:00 hvor du kan teste den tekniske løsningen. Fra klokken 10:45 har vi digitalt kvarter.

Hva er Open Space?

Som nevnt innledningsvis er vi avhengige av at kommuner, næringsliv, akademia og interesseorganisasjoner samarbeider for at vi skal løse våre regionale samfunnsutfordringer. Partnerskapskonferansen må derfor i sin heldigitale konferanse sikre en demokratisk og involverende møtearena med mangfold og bredde i deltakelse og perspektiver.

Open Space er en storgruppemetode som gir anledning til likeverdig deltakelse, og gir deltakerne selv ansvaret for å sette de riktige og viktige temaene på agendaen. Metoden gir en tydelig struktur som har som formål å skape trygghet, samt åpne rommet for engasjement, kreativitet og konkret handling. Metoden er utviklet av Harrison Owen i 1983.

Du kan lese mer om Open Space her, og se dette klippet.

 

Hvordan gjennomføre en digital Open Space?

Arrangementet blir gjennomført på plattformen Zoom med et tilleggsprogram for dokumentering. Deltakerne får anledning til å foreslå de samtaleemner de ønsker skal diskuteres i gruppeøktene, innenfor tema for Open Space: Hvordan kan din organisasjon bidra til balansen mellom bærekraftsmålene? og hvordan gjør vi det sammen?

På den måten er du med på å sette agendaen for tiden som er avsatt. Gruppesamtalene som deltakerne foreslår, foregår i de ulike grupperommene. Deltakerne velger selv hvilke grupperom de går inn og ut av. På denne måten ivaretar plattformen grunnprinsippene i Open Space.

Hva skjer med resultatet fra Open Space?

Underveis i hver gruppe vil vi gjøre notater, disse sammenstilles i en arbeidsbok etter konferansen som vil bli tilgjengelig for alle deltakere. Det overordnede partnerskapet og nettverkene i fylkeskommunen vil deretter ta dette videre med seg i sitt arbeid. Vi oppfordrer også til at hver deltaker fritt bruker ideer og forslag som er i arbeidsboken i eget utviklingsarbeid/ prosjektsamarbeid.

 
Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Når

Den digitale konferansen finner sted torsdag 20. mai klokken 11:00-15:45.

Påmelding og kontaktinformasjon

Påmeldingsfristen er 1. mai, og du melder deg på . Du kan kontakte Tom Omnes Lia på 47 36 25 00 eller tom.omnes.lia@vtfk.no om du har noen spørsmål.