Partnerskapskonferansen 2022 - "En verden på skakke"

Hva gjør vi i Vestfold og Telemark med grønn omstilling og verdiskaping?
Verdens ende i Færder kommune

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen inviterer ordførere og administrativ ledelse i kommunene, sammen med toppledere fra næringsliv, akademia, frivilligheten og partene i arbeidslivet til Partnerskapskonferansen 2022.

Tema for årets konferanse er «En verden på skakke – omstilling og verdiskaping. Hvordan møter vi dette i Vestfold og Telemark?»

Hvorfor dette temaet?

Vi har vært gjennom to ekstraordinære år som har krevd omstilling, forsakelse og tålmodighet. De fleste av oss ønsker oss tilbake til normalen. De siste årene har vist oss at det i stor grad handler om å skape den nye virkeligheten. Vi ser galopperende priser i den globale transportsektoren, en sektor som vi er totalt avhengig av. I tillegg ser vi økende priser på elektrisitet, sammen med en mangel på produksjon og overføringskapasitet når industrien skal elektrifiseres. I 2021 kostet prisøkningen på strøm og drivstoff befolkningen over 40 milliarder. Det er hele lønnstillegget, og det er før økte renter og økte priser på varer og tjenester er tatt med.

Klima og integrering vil i stadig større grad prege hverdagen vår de kommende årene. I land rundt oss ser vi hvilke konsekvenser sosial ulikhet og manglende integrering og inkludering har. Det skaper fattigdom - i rike land. Det skaper mistro - der det før var tiltro.

Da NHO direktør Ole Erik Almlid besøkte fylket vårt for å delta på industriuka i 2020 var budskapet at næringslivet står foran en gigantisk omstilling som både vil kreve mye penger, og ikke minst mye ny kompetanse. Klimamøtet i Glasgow løftet også naturkrisen opp på det internasjonale sakskartet.

Hvorfor skal du delta på Partnerskapskonferansen 2022?

Deltagerne på Partnerskapskonferansen 2022 kan forvente seg inspirerende foredrag og arenaer for dialog og drøfting om hvordan vi i Vestfold og Telemark skal møte en verden på skakke.

Partnerskapskonferansen 2022 starter med en middag onsdag 11. mai klokken 19:00, selve konferansen vil finne sted torsdag 12. mai klokken 09:00-15:00 på Quality Hotel i Tønsberg.

Oppdatert: 13.01.2022 kl.16.05

Når og hvor?

12. mai klokken 09:00-15:00 på Quality Hotel i Tønsberg