Folkevalgte

Fylkestinget er det øverste folkevalgte organet. Fylkestinget består av 61 folkevalgte representanter, og treffer avgjørelser i større og prinsipielle saker. Listen under viser fylkestingets representanter for perioden 2019-2023.

Arbeiderpartiet

Sven Tore Løkslid (Ap)

Fylkesvaraordfører, leder av partssammensatt utvalg (permisjon fra 10.8)

mail_outlinesven.tore.lokslid@vtfk.no

smartphone976 98 619

Truls Vasvik (Ap)

Leder i hovedutvalg for næring og reiseliv

mail_outlinetruls.vasvik@vtfk.no

smartphone977 17 566

Elisabeth Holien (Ap)

Leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

mail_outlineelisabeth.holien@vtfk.no

smartphone404 29 944

Arve Høiberg (Ap)

Leder i hovedutvalg for samferdsel

mail_outlinearve.hoiberg@vtfk.no

smartphone941 59 115

Liselotte Aune Lee (Ap)

Nestleder hovedutvalg for klima, areal og plan

mail_outlineliselotte.lee@vtfk.no

smartphone950 24 333

Rikke Oline Grava (Ap)

mail_outlinerikke.oline.grava@vtfk.no.

smartphone405 41 525

Ole Henrik Augestad (Ap)

mail_outlineole.henrik.augestad@vtfk.no

smartphone916 68 531

Hilde Elgesem Andersen (Ap)

mail_outlinehilde.andersen@vtfk.no

smartphone920 14 516

Steinar Gullvåg (Ap)

mail_outlinesteinar.gullvaag@vtfk.no

smartphone951 23 925

Fabian Wahl Sandvold (Ap)

mail_outlinefabian.wahl@vtfk.no

smartphone404 71 330

Mette Kalve (Ap)

Fylkesvaraordfører, leder av partsammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnda og fungerende gruppeleder

mail_outlinemette.kalve@vtfk.no

smartphone984 57 947

Tone Berge Hansen (Ap)

mail_outlinetone.hansen1@vtfk.no

smartphone901 39 674

Maja Foss Five (Ap)

Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

mail_outlinemaja.foss.five@vtfk.no

smartphone915 18 129

Birger Hovden (Ap)

mail_outlinebirger.hovden@vtfk.no

smartphone996 35 439

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap)

mail_outlinesigvald.hansen@vtfk.no

smartphone416 37 139

Irene Bordier Haukedal (Ap)

mail_outlineirene.haukedal@vtfk.no

smartphone481 73 740

Bjørn Rudborg (Ap)

mail_outlinebjorn.rudborg@vtfk.no

smartphone900 96 848

Karin Hagen (Ap)

mail_outlinekarin.hagen@vtfk.no

smartphone971 42 674

Per Kristian Nilsen (Ap)

mail_outlineper.kristian.nilsen@vtfk.no

smartphone913 65 023

Høyre

Gunn Marit Helgesen (H)

mail_outlinegunn.marit.helgesen@vtfk.no

smartphone917 40 802

Karoline Aarvold (H)

mail_outlinekaroline.aarvold@vtfk.no

smartphone472 37 889

Veslemøy Wåle (H)

mail_outlineveslemoy.waale@vtfk.no

smartphone917 03 385

Edvard Mæland (H)

mail_outlineedvard.meland@vtfk.no

smartphone900 43 025

Petter Berg (H)

mail_outlinepetter.berg@vtfk.no

smartphone918 86 783

Lasse Berntzen (H)

mail_outlinelasse.berntzen@vtfk.no

smartphone922 09 217

Mahmoud Farahmand (H)

mail_outlinemahmoud.farahmand@vtfk.no

smartphone404 40 819

Rune Hogsnes (H)

mail_outlinerune.hogsnes@vtfk.no

smartphone916 33 552

Jan Birger Løken (H)

mail_outlinejan.birger.loken@vtfk.no

smartphone907 59 549

Mari Pran (H)

mail_outlinemari.pran@vtfk.no

smartphone913 25 431

Kathrine Sætre Evensen (H)

mail_outlinekathrine.evensen@vtfk.no

smartphone415 05 022

Liv Margit Karto (H)

mail_outlineliv.karto@vtfk.no

smartphone902 73 077

Johanne Wilhelmine Kirsebom (H)

mail_outlinejohanne.w.kirsebom@vtfk.no

smartphone924 71 997

Nikolai Boye (H)

mail_outlinenikolai.boye@vtfk.no

smartphone909 68 986

Senterpartiet

Terje Riis-Johansen (Sp)

Fylkesordfører

mail_outlinetrj@vtfk.no

smartphone975 63 000

Lise-Marie Sommerstad (Sp)

smartphone413 07 597

Oda Maria Irgens Hokstad (SP)

mail_outlineoda.maria.i.hokstad@vtfk.no

smartphone936 31 136

Per-Asbjørn Andvik (Sp)

mail_outlineperasborn.andvik@vtfk.no

smartphone957 45 114

Jill Eirin Undem (Sp)

mail_outlinejill.eirin.undem@vtfk.no

smartphone917 06 951

Kathrine Kleveland (Sp)

mail_outlinekathrine.kleveland@vtfk.no

smartphone928 25 162

Jan Thorsen (SP)

mail_outlinejan.thorsen@vtfk.no

smartphone976 67 590

Beate Marie Dahl Eide (SP)

mail_outlinebeate.marie.dahl.eide@vtfk.no

smartphone917 39 893

Knut Jarle Sørdalen (Sp)

mail_outlineknut.jarle.sordalen@vtfk.no

smartphone992 05 783

Fremskrittspartiet

Frode Gaasland Hestnes (FrP)

mail_outlinefrode.hestnes@vtfk.no

smartphone924 45 529

Ellen Eriksen (FrP)

mail_outlineellen.eriksen@vtfk.no

smartphone952 24 229

Knut Anvik (FrP)

mail_outlineknut.anvik@vtfk.no

smartphone906 43 251

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

mail_outlinethorleif.vikre@vtfk.no

smartphone901 16 311

Harald Kinck (FrP)

mail_outlineharald.kinck@vtfk.no

smartphone994 69 000

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)

mail_outlineb.svendsrud@vtfk.no

smartphone976 65 324

Miljøpartiet De Grønne

Harald Moskvil (MDG)

mail_outlineharald.moskvil@vtfk.no

smartphone909 45 800

Jan Erik Marius Schulze (MDG)

mail_outlinemarius.schulze@vtfk.no

smartphone412 46 928

Kjersti Eilertsen Myro (MDG)

mail_outlinekjersti.myro@vtfk.no

smartphone482 36 969

Anne Line Ruhs Nilsson (MDG)

mail_outlineanne.nilsson@vtfk.no

smartphone913 29 540

Sosialistisk Venstreparti

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

mail_outlineaadne.naper@vtfk.no

smartphone993 83 783

Torunn Hovde Kaasa (SV)

mail_outlinetorun.h.kaasa@vtfk.no

smartphone993 66 077

Grete Wold (SV)

mail_outlinegrete.wold@vtfk.no

smartphone951 07 574

Kristelig Folkeparti

Hans Edvard Askjer (KrF)

mail_outlinehans.edvard.askjer@vtfk.no

smartphone950 41 887

Lina Bringsli (KrF)

mail_outlinelina.bringsli@vtfk.no

smartphone926 08 921

Rødt

Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

mail_outlinemaren.njos.kurdal@vtfk.no

smartphone958 24 866

Tobias Drevland Lund (Rødt)

mail_outlinetobias.drevland.lund@vtfk.no

smartphone905 77 024

Venstre

Kåre Pettersen (V)

mail_outlinekaare.pettersen@vtfk.no

smartphone990 22 385

Trine Jørgensen Dahll (V)

mail_outlinetrine.dahll@vtfk.no

smartphone982 07 160

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Arne Helge Jakobsen (FNB)

mail_outlinearne.helge.jakobsen@vtfk.no