Folkevalgte

Fylkestinget er det øverste folkevalgte organet. Fylkestinget består av 61 folkevalgte representanter, og treffer avgjørelser i større og prinsipielle saker. Listen under viser fylkestingets representanter for perioden 2019-2023.

Arbeiderpartiet

Sven Tore Løkslid (Ap)

leder av hovedutvalg Telemark

sven.tore.lokslid@vtfk.no

976 98 619

Arve Høiberg (Ap)

arve.hoiberg@vtfk.no

941 59 115

Liselotte Aune Lee (Ap)

leder av hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for næring og reiseliv

liselotte.lee@vtfk.no

950 24 333

Rikke Oline Grava (Ap)

nestleder i hovedutvalg for samferdsel

rikke.oline.grava@vtfk.no.

405 41 525

Ole Henrik Augestad (Ap)

ole.henrik.augestad@vtfk.no

916 68 531

Hilde Elgesem Andersen (Ap)

hilde.andersen@vtfk.no

920 14 516

Steinar Gullvåg (Ap)

nestleder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

steinar.gullvaag@vtfk.no

951 23 925

Fabian Wahl Sandvold (Ap)

fabian.wahl@vtfk.no

404 71 330

Guro Nyhus Hagen (AP)

guro.nyhus.hagen@vtfk.no

417 65 383

Mette Kalve (Ap)

fylkesvaraordfører, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Maja Foss Five (Ap)

fylkesvaraordfører, leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

maja.foss.five@vtfk.no

915 18 129

Tone Berge Hansen (Ap)

tone.hansen1@vtfk.no

901 39 674

Birger Hovden (Ap)

birger.hovden@vtfk.no

996 35 439

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap)

leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

sigvald.hansen@vtfk.no

416 37 139

Irene Bordier Haukedal (Ap)

nestleder i hovedutvalg for næring og reiseliv

irene.haukedal@vtfk.no

481 73 740

Bjørn Rudborg (Ap)

leder av hovedutvalg for utdanning og kompetansen

bjorn.rudborg@vtfk.no

900 96 848

Karin Hagen (Ap)

karin.hagen@vtfk.no

971 42 674

Per Kristian Nilsen (Ap)

per.kristian.nilsen@vtfk.no

913 65 023

Høyre

Gunn Marit Helgesen (H)

nestleder i hovedutvalg Telemark, gruppeleder

gunn.marit.helgesen@vtfk.no

917 40 802

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Veslemøy Wåle (H)

veslemoy.waale@vtfk.no

917 03 385

Edvard Mæland (H)

edvard.meland@vtfk.no

900 43 025

Petter Berg (H)

petter.berg@vtfk.no

918 86 783

Lasse Berntzen (H)

lasse.berntzen@vtfk.no

922 09 217

Bilde av Kari Rasmussen (H)
Kari Rasmussen (H)

kari.rasmussen@vtfk.no

928 01 882

Rune Hogsnes (H)

nestleder i hovedutvalg Vestfold

rune.hogsnes@vtfk.no

916 33 552

Jan Birger Løken (H)

jan.birger.loken@vtfk.no

907 59 549

Mari Pran (H)

mari.pran@vtfk.no

913 25 431

Kathrine Sætre Evensen (H)

kathrine.evensen@vtfk.no

415 05 022

Liv Margit Karto (H)

liv.karto@vtfk.no

902 73 077

Johanne Wilhelmine Kirsebom (H)

johanne.w.kirsebom@vtfk.no

924 71 997

Nikolai Boye (H)

nikolai.boye@vtfk.no

909 68 986

Senterpartiet

Terje Riis-Johansen (Sp)

fylkesordfører

trj@vtfk.no

975 63 000

Lise-Marie Sommerstad (Sp)

lise.marie.sommerstad@vtfk.no

413 07 597

Per-Asbjørn Andvik (Sp)

perasborn.andvik@vtfk.no

957 45 114

Bilde av Olav Nordheim (Sp)
Olav Nordheim (Sp)

olav.nordheim@vtfk.no

918 74 850

Jan Thorsen (SP)

gruppeleder

jan.thorsen@vtfk.no

976 67 590

Beate Marie Dahl Eide (SP)

beate.marie.dahl.eide@vtfk.no

917 39 893

Knut Jarle Sørdalen (Sp)

nestleder i hovedutvalg for Utdanning og kompetansen

knut.jarle.sordalen@vtfk.no

992 05 783

Bilde av Anne-Nora Oma Dahle (Sp)
Anne-Nora Oma Dahle (Sp)

annenora.oma.dahle@vtfk.no

413 17 819

Fremskrittspartiet

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

gruppeleder

thorleif.vikre@vtfk.no

901 16 311

Ellen Eriksen (FrP)

ellen.eriksen@vtfk.no

952 24 229

Knut Anvik (FrP)

knut.anvik@vtfk.no

906 43 251

Frode Gaasland Hestnes (FrP)

frode.hestnes@vtfk.no

924 45 529

Harald Kinck (FrP)

harald.kinck@vtfk.no

994 69 000

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)

b.svendsrud@vtfk.no

976 65 324

Miljøpartiet De Grønne

Harald Moskvil (MDG)

gruppeleder

harald.moskvil@vtfk.no

909 45 800

Jan Erik Marius Schulze (MDG)

marius.schulze@vtfk.no

412 46 928

Kjersti Eilertsen Myro (MDG)

kjersti.myro@vtfk.no

482 36 969

Anne Line Ruhs Nilsson (MDG)

anne.nilsson@vtfk.no

913 29 540

Sosialistisk Venstreparti

Ådne Naper (SV)

leder av hovedutvalg for klima, areal og plan, gruppeleder

aadne.naper@vtfk.no

993 83 783

Torunn Hovde Kaasa (SV)

torunn.h.kaasa@vtfk.no

993 66 077

Kristian Erling Sommerseth (SV)

kristian.sommerseth@vtfk.no

924 08 139

Kristelig Folkeparti

Hans Edvard Askjer (KrF)

gruppeleder

hans.edvard.askjer@vtfk.no

950 41 887

Lina Bringsli (KrF)

lina.bringsli@vtfk.no

926 08 921

Rødt

Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

gruppeleder

maren.njos.kurdal@vtfk.no

958 24 866

Andre Heggheim (R)

andre.heggheim@vtfk.no

934 39 907

Venstre

Kåre Pettersen (V)

gruppeleder

kaare.pettersen@vtfk.no

990 22 385

Trine Jørgensen Dahll (V)

trine.dahll@vtfk.no

982 07 160

Folkets parti FNB

Arne Helge Jakobsen (FP)

gruppeleder

arne.helge.jakobsen@vtfk.no

960 12 830

Uavhengig

Jill Eirin Undem (Uavhengig)

jill.eirin.undem@vtfk.no

917 06 951