Folkevalgte

Fylkestinget er det øverste folkevalgte organet. Fylkestinget består av 61 folkevalgte representanter, og treffer avgjørelser i større og prinsipielle saker. Listen under viser fylkestingets representanter for perioden 2019-2023.

Arbeiderpartiet

Sven Tore Løkslid (Ap)

Fylkesvaraordfører, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

sven.tore.lokslid@vtfk.no

976 98 619

Truls Vasvik (Ap)

Leder i hovedutvalg for næring og reiseliv

truls.vasvik@vtfk.no

977 17 566

Arve Høiberg (Ap)

Leder i hovedutvalg for samferdsel

arve.hoiberg@vtfk.no

941 59 115

Liselotte Aune Lee (Ap)

Nestleder hovedutvalg for klima, areal og plan

liselotte.lee@vtfk.no

950 24 333

Rikke Oline Grava (Ap)

rikke.oline.grava@vtfk.no.

405 41 525

Ole Henrik Augestad (Ap)

ole.henrik.augestad@vtfk.no

916 68 531

Hilde Elgesem Andersen (Ap)

hilde.andersen@vtfk.no

920 14 516

Steinar Gullvåg (Ap)

steinar.gullvaag@vtfk.no

951 23 925

Fabian Wahl Sandvold (Ap)

fabian.wahl@vtfk.no

404 71 330

Mette Kalve (Ap)

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Tone Berge Hansen (Ap)

tone.hansen1@vtfk.no

901 39 674

Maja Foss Five (Ap)

Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

maja.foss.five@vtfk.no

915 18 129

Birger Hovden (Ap)

birger.hovden@vtfk.no

996 35 439

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap)

sigvald.hansen@vtfk.no

416 37 139

Irene Bordier Haukedal (Ap)

irene.haukedal@vtfk.no

481 73 740

Bjørn Rudborg (Ap)

bjorn.rudborg@vtfk.no

900 96 848

Karin Hagen (Ap)

karin.hagen@vtfk.no

971 42 674

Per Kristian Nilsen (Ap)

per.kristian.nilsen@vtfk.no

913 65 023

Høyre

Gunn Marit Helgesen (H)

gunn.marit.helgesen@vtfk.no

917 40 802

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Veslemøy Wåle (H)

veslemoy.waale@vtfk.no

917 03 385

Edvard Mæland (H)

edvard.meland@vtfk.no

900 43 025

Petter Berg (H)

petter.berg@vtfk.no

918 86 783

Lasse Berntzen (H)

lasse.berntzen@vtfk.no

922 09 217

Mahmoud Farahmand (H)

mahmoud.farahmand@vtfk.no

404 40 819

Rune Hogsnes (H)

rune.hogsnes@vtfk.no

916 33 552

Jan Birger Løken (H)

jan.birger.loken@vtfk.no

907 59 549

Mari Pran (H)

mari.pran@vtfk.no

913 25 431

Kathrine Sætre Evensen (H)

kathrine.evensen@vtfk.no

415 05 022

Liv Margit Karto (H)

liv.karto@vtfk.no

902 73 077

Johanne Wilhelmine Kirsebom (H)

johanne.w.kirsebom@vtfk.no

924 71 997

Nikolai Boye (H)

nikolai.boye@vtfk.no

909 68 986

Senterpartiet

Terje Riis-Johansen (Sp)

Fylkesordfører

trj@vtfk.no

975 63 000

Lise-Marie Sommerstad (Sp)

413 07 597

Oda Maria Irgens Hokstad (SP)

oda.maria.i.hokstad@vtfk.no

936 31 136

Per-Asbjørn Andvik (Sp)

perasborn.andvik@vtfk.no

957 45 114

Jill Eirin Undem (Sp)

jill.eirin.undem@vtfk.no

917 06 951

Kathrine Kleveland (Sp)

kathrine.kleveland@vtfk.no

928 25 162

Jan Thorsen (SP)

jan.thorsen@vtfk.no

976 67 590

Beate Marie Dahl Eide (SP)

beate.marie.dahl.eide@vtfk.no

917 39 893

Knut Jarle Sørdalen (Sp)

knut.jarle.sordalen@vtfk.no

992 05 783

Fremskrittspartiet

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

thorleif.vikre@vtfk.no

901 16 311

Ellen Eriksen (FrP)

ellen.eriksen@vtfk.no

952 24 229

Knut Anvik (FrP)

knut.anvik@vtfk.no

906 43 251

Frode Gaasland Hestnes (FrP)

frode.hestnes@vtfk.no

924 45 529

Harald Kinck (FrP)

harald.kinck@vtfk.no

994 69 000

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)

b.svendsrud@vtfk.no

976 65 324

Miljøpartiet De Grønne

Harald Moskvil (MDG)

harald.moskvil@vtfk.no

909 45 800

Jan Erik Marius Schulze (MDG)

marius.schulze@vtfk.no

412 46 928

Kjersti Eilertsen Myro (MDG)

kjersti.myro@vtfk.no

482 36 969

Anne Line Ruhs Nilsson (MDG)

anne.nilsson@vtfk.no

913 29 540

Sosialistisk Venstreparti

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

aadne.naper@vtfk.no

993 83 783

Torunn Hovde Kaasa (SV)

torunn.h.kaasa@vtfk.no

993 66 077

Grete Wold (SV)

grete.wold@vtfk.no

951 07 574

Kristelig Folkeparti

Hans Edvard Askjer (KrF)

hans.edvard.askjer@vtfk.no

950 41 887

Lina Bringsli (KrF)

lina.bringsli@vtfk.no

926 08 921

Rødt

Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

maren.njos.kurdal@vtfk.no

958 24 866

Tobias Drevland Lund (Rødt)

tobias.drevland.lund@vtfk.no

905 77 024

Venstre

Kåre Pettersen (V)

kaare.pettersen@vtfk.no

990 22 385

Trine Jørgensen Dahll (V)

trine.dahll@vtfk.no

982 07 160

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Arne Helge Jakobsen (FNB)

arne.helge.jakobsen@vtfk.no