Hovedutvalg Vestfold

Fylkestinget vedtok i sitt møte 15.03.22 å opprette to hovedutvalg som får funksjonstid fram til 31.12.2023

Hovedutvalg Vestfold består av 22 medlemmer som fordeles som følger:

Arbeiderpartiet (6), Høyre (5), Senterpartiet (3), Fremskrittspartiet (2), Miljøpartiet De Grønne (2), Sosialistisk Venstre (1), Venstre (1), Kristlig folkeparti (1) og Rødt (1)

Hovedutvalg Vestfold skal forelegges alle saker som berører etableringen av fylkeskommunene Vestfold fram til opprettelsen og innstille til Fylkestinget i disse sakene. Delegert myndighet innarbeides i delegasjonsreglementet for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Møtekalender og saker for hovedutvalget   Vi bygger nye Vestfold fylkeskommune

Mette Kalve (Ap)

leder av hovedutvalg Vestfold

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Liselotte Aune Lee (Ap)

leder av hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for næring og reiseliv

liselotte.lee@vtfk.no

950 24 333

Rikke Oline Grava (Ap)

nestleder i hovedutvalg for samferdsel

rikke.oline.grava@vtfk.no.

405 41 525

Rune Hogsnes (H)

nestleder i hovedutvalg Vestfold

rune.hogsnes@vtfk.no

916 33 552

Mari Pran (H)

mari.pran@vtfk.no

913 25 431

Lasse Berntzen (H)

lasse.berntzen@vtfk.no

922 09 217

Per-Asbjørn Andvik (Sp)

perasborn.andvik@vtfk.no

957 45 114

Ellen Eriksen (FrP)

ellen.eriksen@vtfk.no

952 24 229

Harald Moskvil (MDG)

gruppeleder

harald.moskvil@vtfk.no

909 45 800

Kristian Erling Sommerseth (SV)

kristian.sommerseth@vtfk.no

924 08 139

Lina Bringsli (KrF)

lina.bringsli@vtfk.no

926 08 921

Fabian Wahl Sandvold (Ap)

fabian.wahl@vtfk.no

404 71 330

Steinar Gullvåg (Ap)

steinar.gullvaag@vtfk.no

951 23 925

Jan Birger Løken (H)

jan.birger.loken@vtfk.no

907 59 549

Liv Margit Karto (H)

liv.karto@vtfk.no

902 73 077

Lise-Marie Sommerstad (Sp)

lise.marie.sommerstad@vtfk.no

413 07 597

Bilde av Olav Nordheim (Sp)
Olav Nordheim (Sp)

olav.nordheim@vtfk.no

918 74 850

Knut Anvik (FrP)

knut.anvik@vtfk.no

906 43 251

Anne Line Ruhs Nilsson (MDG)

anne.nilsson@vtfk.no

913 29 540

Kåre Pettersen (V)

gruppeleder

kaare.pettersen@vtfk.no

990 22 385

Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

gruppeleder

maren.njos.kurdal@vtfk.no

958 24 866

 

Publisert: 21.03.2022 Oppdatert: 17.02.2023 kl.07.57