Politisk ledelse

Den politiske ledelsen består av fylkesordfører og fylkesvaraordfører, sammen med lederne for de fem hovedutvalgene. For perioden 2019-2023 samarbeider Senterpartier, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Fylkesordfører og fylkesvaraordfører

Terje Riis-Johansen (Sp)

Fylkesordfører

mail_outlinetrj@vtfk.no

smartphone975 63 000

Sven Tore Løkslid (Ap)

Fylkesvaraordfører, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

mail_outlinesven.tore.lokslid@vtfk.no

smartphone976 98 619

Hovedutvalgsledere

Maja Foss Five (Ap)

Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

mail_outlinemaja.foss.five@vtfk.no

smartphone915 18 129

Truls Vasvik (Ap)

Leder i hovedutvalg for næring og reiseliv

mail_outlinetruls.vasvik@vtfk.no

smartphone977 17 566

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

mail_outlineaadne.naper@vtfk.no

smartphone993 83 783

Arve Høiberg (Ap)

Leder i hovedutvalg for samferdsel

mail_outlinearve.hoiberg@vtfk.no

smartphone941 59 115

Mette Kalve (Ap)

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse

mail_outlinemette.kalve@vtfk.no

smartphone984 57 947