Politisk ledelse

Den politiske ledelsen består av fylkesordfører og fylkesvaraordfører, sammen med lederne for de fem hovedutvalgene. For perioden 2019-2023 samarbeider Senterpartier, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Fylkesordfører og fylkesvaraordfører

Terje Riis-Johansen (Sp)

fylkesordfører

trj@vtfk.no

975 63 000

Maja Foss Five (Ap)

fylkesvaraordfører, leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

maja.foss.five@vtfk.no

915 18 129

Hovedutvalgsledere

Maja Foss Five (Ap)

fylkesvaraordfører, leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

maja.foss.five@vtfk.no

915 18 129

Ådne Naper (SV)

leder av hovedutvalg for klima, areal og plan, gruppeleder

aadne.naper@vtfk.no

993 83 783

Sven Tore Løkslid (Ap)

leder av hovedutvalg Telemark

sven.tore.lokslid@vtfk.no

976 98 619

Bjørn Rudborg (Ap)

leder av hovedutvalg for utdanning og kompetansen

bjorn.rudborg@vtfk.no

900 96 848

Liselotte Aune Lee (Ap)

leder av hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for næring og reiseliv

liselotte.lee@vtfk.no

950 24 333

Mette Kalve (Ap)

leder av hovedutvalg Vestfold

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Historisk arkiv

Her finner du en oversikt over politiske møter og saksdokumenter.

Web-TV arkiv 2022

Web-TV arkiv 2021

Web-TV arkiv 2020

Søk i saker fra Fellesnemnda