Politisk ledelse

Den politiske ledelsen består av fylkesordfører og fylkesvaraordfører, sammen med lederne for de fem hovedutvalgene. For perioden 2019-2023 samarbeider Senterpartier, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Fylkesordfører og fylkesvaraordfører

Terje Riis-Johansen (Sp)

Fylkesordfører

trj@vtfk.no

975 63 000

Sven Tore Løkslid (Ap)

Fylkesvaraordfører, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

sven.tore.lokslid@vtfk.no

976 98 619

Hovedutvalgsledere

Maja Foss Five (Ap)

Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

maja.foss.five@vtfk.no

915 18 129

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

aadne.naper@vtfk.no

993 83 783

Tone Berge Hansen (Ap)

Leder av hovedutvalg for næring og reiseliv og leder for hovedutvalg Telemark

tone.hansen1@vtfk.no

901 39 674

Arve Høiberg (Ap)

Leder i hovedutvalg for samferdsel

arve.hoiberg@vtfk.no

941 59 115

Mette Kalve (Ap)

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse, leder for hovedutvalg Vestfold

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Historisk arkiv

Her finner du en oversikt over politiske møter og saksdokumenter.

Web-TV arkiv 2020

Web-TV arkiv 2021

Søk i saker fra Fellesnemnda