Utvalg

Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon. Fylkestinget er det øverste folkevalgte organet og fylkeskommunens øvrige politiske organer utgår fra fylkestinget.

Fylkestinget

Fylkestinget

Utvalg

Fylkesutvalget

Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

Hovedutvalg for samferdsel

Hovedutvalg for næring og reiseliv

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Hovedutvalg for klima, plan og areal

Kontrollutvalget

Partssammensatt utvalg

Råd

Vestfold og Telemark eldreråd

Vestfold og Telemark fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse

Nemnd

Yrkesopplæringsnemnda

Valg- og reglementsnemnd

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 27.04.2020