Fylkesutvalget

Fylkesutvalget består av 15 av representanter, og møtes ca. en gang i måneden. Fylkesutvalget tar avgjørelse i saker det er tildelt myndighet i, eller gir innstilling overfor fylkestinget. Fylkesordfører er leder av fylkesutvalget. Listen under viser fylkesutvalgets representanter 2019-2023.

Senterpartiet

Terje Riis-Johansen (Sp)

fylkesordfører

trj@vtfk.no

975 63 000

Jan Thorsen (SP)

gruppeleder

jan.thorsen@vtfk.no

976 67 590

Arbeiderpartiet

Sven Tore Løkslid (Ap)

leder av hovedutvalg Telemark

sven.tore.lokslid@vtfk.no

976 98 619

Maja Foss Five (Ap)

fylkesvaraordfører, leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

maja.foss.five@vtfk.no

915 18 129

Mette Kalve (Ap)

leder av hovedutvalg Vestfold

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Liselotte Aune Lee (Ap)

leder av hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for næring og reiseliv

liselotte.lee@vtfk.no

950 24 333

Rikke Oline Grava (Ap)

nestleder i hovedutvalg for samferdsel

rikke.oline.grava@vtfk.no.

405 41 525

Høyre

Gunn Marit Helgesen (H)

nestleder i hovedutvalg Telemark, gruppeleder

gunn.marit.helgesen@vtfk.no

917 40 802

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Jan Birger Løken (H)

jan.birger.loken@vtfk.no

907 59 549

Sosialistisk Venstreparti

Ådne Naper (SV)

leder av hovedutvalg for klima, areal og plan, gruppeleder

aadne.naper@vtfk.no

993 83 783

Miljøpartiet De Grønne

Harald Moskvil (MDG)

gruppeleder

harald.moskvil@vtfk.no

909 45 800

Venstre

Kåre Pettersen (V)

gruppeleder

kaare.pettersen@vtfk.no

990 22 385

Kristelig Folkeparti

Hans Edvard Askjer (KrF)

gruppeleder

hans.edvard.askjer@vtfk.no

950 41 887

Fremskrittspartiet

Frode Gaasland Hestnes (FrP)

frode.hestnes@vtfk.no

924 45 529