Fylkesutvalget

Fylkesutvalget består av 15 av representanter, og møtes ca. en gang i måneden. Fylkesutvalget tar avgjørelse i saker det er tildelt myndighet i, eller gir innstilling overfor fylkestinget. Fylkesordfører er leder av fylkesutvalget. Listen under viser fylkesutvalgets representanter 2019-2023.

Senterpartiet

Terje Riis-Johansen (Sp)

Fylkesordfører

trj@vtfk.no

975 63 000

Kathrine Kleveland (Sp)

kathrine.kleveland@vtfk.no

928 25 162

Arbeiderpartiet

Sven Tore Løkslid (Ap)

Fylkesvaraordfører, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

sven.tore.lokslid@vtfk.no

976 98 619

Truls Vasvik (Ap)

Leder i hovedutvalg for næring og reiseliv

truls.vasvik@vtfk.no

977 17 566

Maja Foss Five (Ap)

Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

maja.foss.five@vtfk.no

915 18 129

Mette Kalve (Ap)

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Tone Berge Hansen (Ap)

tone.hansen1@vtfk.no

901 39 674

Høyre

Gunn Marit Helgesen (H)

gunn.marit.helgesen@vtfk.no

917 40 802

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Rune Hogsnes (H)

rune.hogsnes@vtfk.no

916 33 552

Sosialistisk Venstreparti

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

aadne.naper@vtfk.no

993 83 783

Miljøpartiet De Grønne

Harald Moskvil (MDG)

harald.moskvil@vtfk.no

909 45 800

Venstre

Kåre Pettersen (V)

kaare.pettersen@vtfk.no

990 22 385

Kristelig Folkeparti

Hans Edvard Askjer (KrF)

hans.edvard.askjer@vtfk.no

950 41 887

Fremskrittspartiet

Frode Gaasland Hestnes (FrP)

frode.hestnes@vtfk.no

924 45 529