Fylkesutvalget

Fylkesutvalget består av 15 av representanter, og møtes ca. en gang i måneden. Fylkesutvalget tar avgjørelse i saker det er tildelt myndighet i, eller gir innstilling overfor fylkestinget. Fylkesordfører er leder av fylkesutvalget. Listen under viser fylkesutvalgets representanter 2019-2023.

Senterpartiet

Terje Riis-Johansen (Sp)

Fylkesordfører

mail_outlinetrj@vtfk.no

smartphone975 63 000

Kathrine Kleveland (Sp)

mail_outlinekathrine.kleveland@vtfk.no

smartphone928 25 162

Arbeiderpartiet

Sven Tore Løkslid (Ap)

Fylkesvaraordfører, leder av partssammensatt utvalg

mail_outlinesven.tore.lokslid@vtfk.no

smartphone976 98 619

Truls Vasvik (Ap)

Leder i hovedutvalg for næring og reiseliv

mail_outlinetruls.vasvik@vtfk.no

smartphone97 71 75 66

Maja Foss Five (Ap)

Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

mail_outlinemaja.foss.five@vtfk.no

smartphone91518129

Mette Kalve (Ap)

Leder i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

mail_outlinemette.kalve@vtfk.no

smartphone98 45 79 47

Tone Berge Hansen (Ap)

mail_outlinetone.hansen1@vtfk.no

smartphone901 39 674

Høyre

Gunn Marit Helgesen (H)

mail_outlinegunn.marit.helgesen@vtfk.no

smartphone917 40 802

Karoline Aarvold (H)

mail_outlinekaroline.aarvold@vtfk.no

smartphone472 37 889

Rune Hogsnes (H)

mail_outlinerune.hogsnes@vtfk.no

smartphone916 33 552

Sosialistisk Venstreparti

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

mail_outlineaadne.naper@vtfk.no

smartphone99 38 37 83

Miljøpartiet De Grønne

Harald Moskvil (MDG)

mail_outlineharald.moskvil@vtfk.no

smartphone909 45 800

Venstre

Kåre Pettersen (V)

mail_outlinekaare.pettersen@vtfk.no

smartphone990 22 385

Kristelig Folkeparti

Hans Edvard Askjer (KrF)

mail_outlinehans.edvard.askjer@vtfk.no

smartphone950 41 887