Fylkesvalgstyret

Medlemmer av fylkesvalgstyret 2019-2023

Terje Riis-Johansen (SP), leder
Mette Kalve (AP), nestleder
Trine Jørgensen Dahll (V)
Grete Wold (SV)
Maren Njøs Kurdøl (R)
Hans Edvard Askjer (KRF)
Arne Helge Jakobsen (FNB)
Harald Moskvil (MDG)
Gunn Marit Helgesen (H)
Frode Hestnes (FRP) 

 

 

Publisert:

09.11.2021

Oppdatert:

09.11.2021 kl.14.57