Hovedutvalg for klima, areal og plan

Hovedutvalget behandler blant annet saker som gjelder regionale interesser, klimastrategier, plan og bygningsloven, natur og viltforvaltning og arealsaker som berøres av friluftsloven.

Medlemmer av hovedutvalg for klima, areal og plan 2019-2023

Ådne Naper (SV)

leder av hovedutvalg for klima, areal og plan, gruppeleder

aadne.naper@vtfk.no

993 83 783

Eivind Yrjan Stamnes (Ap)

nestleder hovedutvalg for klima, areal og plan

eivind.yrjan.stamnes@vtfk.no

412 31 941

Harald Moskvil (MDG)

gruppeleder

harald.moskvil@vtfk.no

909 45 800

Lina Bringsli (KrF)

lina.bringsli@vtfk.no

926 08 921

Mari Pran (H)

mari.pran@vtfk.no

913 25 431

Hilde Elgesem Andersen (Ap)

hilde.andersen@vtfk.no

920 14 516

Hallgeir Ofte (AP)

hallgeir.ofte@vtfk.no

901 33 801

Kari Asmyhr (AP)

kari.asmyhr@vtfk.no

415 72 410

Heidi Therese Herum (SP)

HeidiTherese.Herum@bamble.kommune.no

938 79 275

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

gruppeleder

thorleif.vikre@vtfk.no

901 16 311

Rune Hogsnes (H)

nestleder i hovedutvalg Vestfold

rune.hogsnes@vtfk.no

916 33 552

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for klima, plan og areal