Hovedutvalg for klima, areal og plan

Hovedutvalget behandler blant annet saker som gjelder regionale interesser, klimastrategier, plan og bygningsloven, natur og viltforvaltning og arealsaker som berøres av friluftsloven.

Medlemmer av hovedutvalg for klima, plan og areal 2019-2023

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

mail_outlineaadne.naper@vtfk.no

smartphone993 83 783

Eivind Yrjan Stamnes (Ap)

mail_outlineeivind.yrjan.stamnes@vtfk.no

smartphone412 31 941

Bjørn Rudborg (Ap)

mail_outlinebjorn.rudborg@vtfk.no

smartphone900 96 848

Harald Moskvil (MDG)

mail_outlineharald.moskvil@vtfk.no

smartphone909 45 800

Lina Bringsli (KrF)

mail_outlinelina.bringsli@vtfk.no

smartphone926 08 921

Mari Pran (H)

mail_outlinemari.pran@vtfk.no

smartphone913 25 431

Liselotte Aune Lee (Ap)

Nestleder hovedutvalg for klima, areal og plan

mail_outlineliselotte.lee@vtfk.no

smartphone950 24 333

Hilde Elgesem Andersen (Ap)

mail_outlinehilde.andersen@vtfk.no

smartphone920 14 516

Oda Maria Irgens Hokstad (SP)

mail_outlineoda.maria.i.hokstad@vtfk.no

smartphone936 31 136

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

mail_outlinethorleif.vikre@vtfk.no

smartphone901 16 311

Rune Hogsnes (H)

mail_outlinerune.hogsnes@vtfk.no

smartphone916 33 552

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for klima, plan og areal