Hovedutvalg for klima, areal og plan

Hovedutvalget behandler blant annet saker som gjelder regionale interesser, klimastrategier, plan og bygningsloven, natur og viltforvaltning og arealsaker som berøres av friluftsloven.

Medlemmer av hovedutvalg for klima, areal og plan 2019-2023

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

aadne.naper@vtfk.no

993 83 783

Eivind Yrjan Stamnes (Ap)

eivind.yrjan.stamnes@vtfk.no

412 31 941

Bjørn Rudborg (Ap)

bjorn.rudborg@vtfk.no

900 96 848

Harald Moskvil (MDG)

harald.moskvil@vtfk.no

909 45 800

Lina Bringsli (KrF)

lina.bringsli@vtfk.no

926 08 921

Mari Pran (H)

mari.pran@vtfk.no

913 25 431

Liselotte Aune Lee (Ap)

Nestleder hovedutvalg for klima, areal og plan

liselotte.lee@vtfk.no

950 24 333

Hilde Elgesem Andersen (Ap)

hilde.andersen@vtfk.no

920 14 516

Heidi Therese Herum (SP)

heidi.therese.herum@vtfk.no

938 79 275

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

thorleif.vikre@vtfk.no

901 16 311

Rune Hogsnes (H)

Nestleder for hovedutvalg Vestfold

rune.hogsnes@vtfk.no

916 33 552

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for klima, plan og areal