3190

Hovedutvalg for klima, areal og plan

Hovedutvalget behandler blant annet saker som gjelder regionale interesser, klimastrategier, plan og bygningsloven, natur og viltforvaltning og arealsaker som berøres av friluftsloven.

Medlemmer av hovedutvalg for klima, plan og areal 2019-2023

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

aadne.naper@vtfk.no

99 38 37 83

Eivind Yrjan Stamnes (Ap)

Bjørn Rudborg (Ap)

bjorn.rudborg@vtfk.no

900 96 848

Harald Moskvil (MDG)

harald.moskvil@vtfk.no

909 45 800

Lina Bringsli (KrF)

lina.bringsli@vtfk.no

926 08 921

Liselotte Aune Lee (Ap)

Nestleder hovedutvalg for klima, areal og plan

liselotte.lee@vtfk.no

950 24 333

Hilde Elgesem Andersen (Ap)

920 14 516

Oda Maria Irgens Hokstad (SP)

oda.maria.i.hokstad@vtfk.no

936 31 136

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

thorleif.vikre@vtfk.no

901 16 311

Rune Hogsnes (H)

rune.hogsnes@vtfk.no

916 33 552

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for klima, plan og areal