Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

Hovedutvalget behandler blant annet saker om kultur, kulturarv, idrett, spillemidler, folkehelse, friluftsliv, frivillighet, biblioteksutvikling, tannhelse og trygge lokalsamfunn.

Medlemmer av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 2019-2023

Maja Foss Five (Ap)

Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

maja.foss.five@vtfk.no

915 18 129

Steinar Gullvåg (Ap)

steinar.gullvaag@vtfk.no

951 23 925

Olav Nordheim (Sp)

olav.nordheim@vtfk.no

918 74 850

Kjersti Eilertsen Myro (MDG)

kjersti.myro@vtfk.no

482 36 969

Mahmoud Farahmand (H)

mahmoud.farahmand@vtfk.no

404 40 819

Ellen Eriksen (FrP)

ellen.eriksen@vtfk.no

952 24 229

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap)

sigvald.hansen@vtfk.no

416 37 139

Kathrine Kleveland (Sp)

kathrine.kleveland@vtfk.no

928 25 162

Torunn Hovde Kaasa (SV)

torunn.h.kaasa@vtfk.no

993 66 077

Gunn Marit Helgesen (H)

gunn.marit.helgesen@vtfk.no

917 40 802

Nikolai Boye (H)

nikolai.boye@vtfk.no

909 68 986

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.