Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

Hovedutvalget behandler blant annet saker om kultur, kulturarv, idrett, spillemidler, folkehelse, friluftsliv, frivillighet, biblioteksutvikling, tannhelse og trygge lokalsamfunn.

Medlemmer av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett 2019-2023

Maja Foss Five (Ap)

Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

mail_outlinemaja.foss.five@vtfk.no

smartphone915 18 129

Steinar Gullvåg (Ap)

mail_outlinesteinar.gullvaag@vtfk.no

smartphone951 23 925

Olav Nordheim (Sp)

mail_outlineolav.nordheim@vtfk.no

smartphone918 74 850

Kjersti Eilertsen Myro (MDG)

mail_outlinekjersti.myro@vtfk.no

smartphone482 36 969

Mahmoud Farahmand (H)

mail_outlinemahmoud.farahmand@vtfk.no

smartphone404 40 819

Ellen Eriksen (FrP)

mail_outlineellen.eriksen@vtfk.no

smartphone952 24 229

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap)

mail_outlinesigvald.hansen@vtfk.no

smartphone416 37 139

Kathrine Kleveland (Sp)

mail_outlinekathrine.kleveland@vtfk.no

smartphone928 25 162

Torunn Hovde Kaasa (SV)

mail_outlinetorun.h.kaasa@vtfk.no

smartphone993 66 077

Gunn Marit Helgesen (H)

mail_outlinegunn.marit.helgesen@vtfk.no

smartphone917 40 802

Nikolai Boye (H)

mail_outlinenikolai.boye@vtfk.no

smartphone909 68 986

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.