Hovedutvalg for samferdsel

Hovedutvalget behandler blant annet saker om fylkesveiene, kollektivtrafikk, drosjesentraler og transportordningen for funksjonshemmede.

Medlemmer av hovedutvalg for samferdsel 2019-2023

Liselotte Aune Lee (Ap)

leder av hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for næring og reiseliv

liselotte.lee@vtfk.no

950 24 333

Birger Hovden (Ap)

birger.hovden@vtfk.no

996 35 439

Bilde av Anne-Nora Oma Dahle (Sp)
Anne-Nora Oma Dahle (Sp)

annenora.oma.dahle@vtfk.no

413 17 819

Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

gruppeleder

maren.njos.kurdal@vtfk.no

958 24 866

Kåre Pettersen (V)

gruppeleder

kaare.pettersen@vtfk.no

990 22 385

Edvard Mæland (H)

edvard.meland@vtfk.no

900 43 025

Liv Margit Karto (H)

liv.karto@vtfk.no

902 73 077

Rikke Oline Grava (Ap)

nestleder i hovedutvalg for samferdsel

rikke.oline.grava@vtfk.no.

405 41 525

Karin Hagen (Ap)

karin.hagen@vtfk.no

971 42 674

Jan Thorsen (SP)

gruppeleder

jan.thorsen@vtfk.no

976 67 590

Patrick Gudmundsen (MdG)

patrick.gudmundsen@vtfk.no

406 09 559

Knut Anvik (FrP)

knut.anvik@vtfk.no

906 43 251

Johanne Wilhelmine Kirsebom (H)

johanne.w.kirsebom@vtfk.no

924 71 997

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for samferdsel