Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Hovedutvalget behandler blant annet saker om videregående opplæring – offentlige og private, voksenopplæring, Fagskolen og andre skoler underlagt fylkeskommunen og kvalitetsutvikling i skolen.

Medlemmer av hovedutvalg for utdanning og kompetanse 2019-2023

Mette Kalve (Ap)

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Elisabeth Holien (Ap)

elisabeth.holien@vtfk.no

404 29 944

Grete Wold (SV)

grete.wold@vtfk.no

951 07 574

Jill Eirin Undem (Sp)

jill.eirin.undem@vtfk.no

917 06 951

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Kathrine Sætre Evensen (H)

kathrine.evensen@vtfk.no

415 05 022

Ola Buvik Skedsmo
Ola Buvik Skedsmo (FRP)

ola.buvik.skedsmo@vtfk.no

474 47 702

Ole Henrik Augestad (Ap)

ole.henrik.augestad@vtfk.no

916 68 531

Fabian Wahl Sandvold (Ap)

fabian.wahl@vtfk.no

404 71 330

Knut Jarle Sørdalen (Sp)

knut.jarle.sordalen@vtfk.no

992 05 783

Jan Erik Marius Schulze (MDG)

marius.schulze@vtfk.no

412 46 928

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)

b.svendsrud@vtfk.no

976 65 324

Lasse Berntzen (H)

lasse.berntzen@vtfk.no

922 09 217

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for klima, plan og areal