Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Hovedutvalget behandler blant annet saker om videregående opplæring – offentlige og private, voksenopplæring, Fagskolen og andre skoler underlagt fylkeskommunen og kvalitetsutvikling i skolen.

Medlemmer av hovedutvalg for utdanning og kompetanse 2019-2023

Mette Kalve (Ap)

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse, leder for hovedutvalg Vestfold

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Jill Eirin Undem (Sp)

Nestleder for hovedutvalg for utdanning og kompetanse

jill.eirin.undem@vtfk.no

917 06 951

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Guro Nyhus Hagen (AP)

guro.nyhus.hagen@vtfk.no

417 65 383

Kathrine Sætre Evensen (H)

kathrine.evensen@vtfk.no

415 05 022

Ola Buvik Skedsmo
Ola Buvik Skedsmo (FRP)

ola.buvik.skedsmo@vtfk.no

474 47 702

Torunn Hovde Kaasa (SV)

torunn.h.kaasa@vtfk.no

993 66 077

Ole Henrik Augestad (Ap)

ole.henrik.augestad@vtfk.no

916 68 531

Sven Tore Løkslid (Ap)

Fylkesvaraordfører, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

sven.tore.lokslid@vtfk.no

976 98 619

Knut Jarle Sørdalen (Sp)

knut.jarle.sordalen@vtfk.no

992 05 783

Jan Erik Marius Schulze (MDG)

marius.schulze@vtfk.no

412 46 928

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)

b.svendsrud@vtfk.no

976 65 324

Lasse Berntzen (H)

lasse.berntzen@vtfk.no

922 09 217

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for klima, plan og areal