Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Hovedutvalget behandler blant annet saker om videregående opplæring – offentlige og private, voksenopplæring, Fagskolen og andre skoler underlagt fylkeskommunen og kvalitetsutvikling i skolen.

Medlemmer av hovedutvalg for utdanning og kompetanse 2019-2023

Mette Kalve (Ap)

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse

mail_outlinemette.kalve@vtfk.no

smartphone984 57 947

Elisabeth Holien (Ap)

mail_outlineelisabeth.holien@vtfk.no

smartphone404 29 944

Grete Wold (SV)

mail_outlinegrete.wold@vtfk.no

smartphone951 07 574

Jill Eirin Undem (Sp)

mail_outlinejill.eirin.undem@vtfk.no

smartphone917 06 951

Frode Gaasland Hestnes (FrP)

mail_outlinefrode.hestnes@vtfk.no

smartphone924 45 529

Karoline Aarvold (H)

mail_outlinekaroline.aarvold@vtfk.no

smartphone472 37 889

Kathrine Sætre Evensen (H)

mail_outlinekathrine.evensen@vtfk.no

smartphone415 05 022

Ole Henrik Augestad (Ap)

mail_outlineole.henrik.augestad@vtfk.no

smartphone916 68 531

Fabian Wahl Sandvold (Ap)

mail_outlinefabian.wahl@vtfk.no

smartphone404 71 330

Knut Jarle Sørdalen (Sp)

mail_outlineknut.jarle.sordalen@vtfk.no

smartphone992 05 783

Jan Erik Marius Schulze (MDG)

mail_outlinemarius.schulze@vtfk.no

smartphone412 46 928

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP)

mail_outlineb.svendsrud@vtfk.no

smartphone976 65 324

Lasse Berntzen (H)

mail_outlinelasse.berntzen@vtfk.no

smartphone922 09 217

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for klima, plan og areal