Partssammensatt utvalg

Utvalget behandler blant annet saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Medlemmer av partssammensatt utvalg 2019-2023

Sven Tore Løkslid (Ap)

Fylkesvaraordfører, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

sven.tore.lokslid@vtfk.no

976 98 619

Kathrine Kleveland (Sp)

kathrine.kleveland@vtfk.no

928 25 162

Muctarr Koroma (KrF)

muctarr.koroma@vtfk.no

415 72 602

Mette Kalve (Ap)

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

aadne.naper@vtfk.no

993 83 783

Gunn Marit Helgesen (H)

gunn.marit.helgesen@vtfk.no

917 40 802

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

thorleif.vikre@vtfk.no

901 16 311

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Ansattrepresentanter

Olaug Skaug, Fagforbundet/LO, olaug.skaug@vtfk.no

Henning Wold, Akademikerne, henning.wold@vtfk.no

Morten Cowles, Utdanningsforundet/UNIO, morten.cowles@vtfk.no

Bjørnar Hagen, Utdanningsforundet/UNIO, bjornar.hagen@vtfk.no