Partssammensatt utvalg

Utvalget behandler blant annet saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Medlemmer av partssammensatt utvalg 2019-2023

Sven Tore Løkslid (Ap)

Fylkesvaraordfører, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

sven.tore.lokslid@vtfk.no

976 98 619

Muctarr Koroma (KrF)

muctarr.koroma@vtfk.no

415 72 602

Jan Thorsen (SP)

jan.thorsen@vtfk.no

976 67 590

Mette Kalve (Ap)

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse, leder for hovedutvalg Vestfold

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

aadne.naper@vtfk.no

993 83 783

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

thorleif.vikre@vtfk.no

901 16 311

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for partssammensatt utvalg.

Ansattrepresentanter

Olaug Skau, Fagforbundet/LO, olaug.skau@vtfk.no

Karin Winsnes Gullichsen, Akademikerne, karin.gullichsen@vtfk.no

Morten Cowles, Utdanningsforundet/UNIO, morten.cowles@vtfk.no

Mariann Nilsen, Utdanningsforundet/UNIO, mariann.nilsen@vtfk.no