Partssammensatt utvalg

Utvalget behandler blant annet saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Medlemmer av partssammensatt utvalg 2019-2023

Maja Foss Five (Ap)

fylkesvaraordfører, leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd, gruppeleder

maja.foss.five@vtfk.no

915 18 129

Muctarr Koroma (KrF)

muctarr.koroma@vtfk.no

415 72 602

Jan Thorsen (SP)

gruppeleder

jan.thorsen@vtfk.no

976 67 590

Tone Berge Hansen (Ap)

tone.hansen1@vtfk.no

901 39 674

Ellen Eriksen (FrP)

ellen.eriksen@vtfk.no

952 24 229

Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

gruppeleder

maren.njos.kurdal@vtfk.no

958 24 866

Mette Kalve (Ap)

fylkesvaraordfører, leder av partssammensatt utvalg, leder av valg- og reglementsnemnd

mette.kalve@vtfk.no

984 57 947

Ådne Naper (SV)

leder av hovedutvalg for klima, areal og plan, gruppeleder

aadne.naper@vtfk.no

993 83 783

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

gruppeleder

thorleif.vikre@vtfk.no

901 16 311

Karoline Aarvold (H)

karoline.aarvold@vtfk.no

472 37 889

Rune Hogsnes (H)

nestleder i hovedutvalg Vestfold

rune.hogsnes@vtfk.no

916 33 552

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for partssammensatt utvalg.

Ansattrepresentanter

Olaug Skau, Fagforbundet, olaug.skau@vtfk.no

Karin Winsnes Gullichsen, Akademikerne, karin.gullichsen@vtfk.no

Kristin Viumdal, Utdanningsforundet, kristin.viumdal@vtfk.no

Mariann Nilsen, Utdanningsforundet, mariann.nilsen@vtfk.no

Sven Erik Gunnerød, Delta, sven.gunnerod@vtfk.no