Partssammensatt utvalg

Utvalget behandler blant annet saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

Medlemmer av partssammensatt utvalg 2019-2023

Mette Kalve (Ap)

Leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse

mail_outlinemette.kalve@vtfk.no

smartphone984 57 947

Kathrine Kleveland (Sp)

mail_outlinekathrine.kleveland@vtfk.no

smartphone928 25 162

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

mail_outlinethorleif.vikre@vtfk.no

smartphone901 16 311

Muctarr Koroma (KrF)

mail_outlinemuctarr.koroma@vtfk.no

smartphone415 72 602

Truls Vasvik (Ap)

Leder i hovedutvalg for næring og reiseliv

mail_outlinetruls.vasvik@vtfk.no

smartphone977 17 566

Ådne Naper (SV)

Leder i hovedutvalg for klima, areal og plan

mail_outlineaadne.naper@vtfk.no

smartphone993 83 783

Gunn Marit Helgesen (H)

mail_outlinegunn.marit.helgesen@vtfk.no

smartphone917 40 802

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Ansattrepresentanter

Olaug Skaug, Fagforbundet/LO, olaug.skaug@vtfk.no

Henning Wold, Akademikerne, henning.wold@vtfk.no

Morten Cowles, Utdanningsforundet/UNIO, morten.cowles@vtfk.no

Bjørnar Hagen, Utdanningsforundet/UNIO, bjornar.hagen@vtfk.no