Valg- og reglementsnemd

Fylkestinget oppretter og velger medlemmer til valg- og reglementsnemnd som ledes av fylkesvaraordfører. Til nemnda velges gruppeledere fra alle partier som medlemmer med personlig varamedlemmer

Valg- og reglementsnemnda 2019 - 2023

  1. Mette Kalve (AP) - leder
  2. Gunn Marit Helgesen (H)
  3. Kathrine Kleveland (SP)
  4. Thorleif Fluer Vikre (FRP)
  5. Harald Moskvil (MDG)
  6. Ådne Naper (SV)
  7. Lina Bringsli (KRF)
  8. Kåre Pettersen (V)
  9. Maren Njøs Kurdøl (Rødt)
  10. Arne Helge Jacobsen (FNB)

 

Publisert: 27.04.2020 Oppdatert: 17.08.2021 kl.10.48

Møteplan

Her finner du en oversikt over møter, saker, dokumenter og representanter for valg- og reglementsnemnda 2019 - 2023

Møter og sakspapirer for valg- og reglementsnemnda

Reglement for valg- og reglementsnemnda