Vestfold og Telemark fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet kan selv ta opp saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Publisert: 12.11.2019 Oppdatert: 12.11.2019

Veileder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Veilederen er spesielt rettet inn mot medlemmer av rådene og mot rådssekretærer/kommunal og fylkeskommunal administrasjon.