Vestfold og Telemark fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet kan selv ta opp saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Medlemmer

  1.  Grete Wold (SV)
  2.  Nikolai Boye (H)
  3.  Vibecke Selliken (SAFO)
  4.  Synnøve Hansen (SAFO)
  5.  Leif Larsen (SAFO)
  6.  Ingrid Venanger (FFO)
  7.  Rita Slåbakk (FFO)
  8.  Vidar Bersvendsen (FFO)
  9.  Per Werner Larsen (FFO)

Publisert: 12.11.2019 Oppdatert: 26.08.2020

Møteplan

Her finner du møteoversikt, saksdokumenter og representanter for fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Veileder

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidet en veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Veilederen er spesielt rettet inn mot medlemmer av rådene og mot rådssekretærer/kommunal og fylkeskommunal administrasjon.