Reglement for politisk saksbehandling

På denne siden finner du prosessbeskrivelser for politisk saksbehandling som fylkesrådmannen har utarbeidet for egen administrasjon.

Virksomhetsstyringen er fylkesrådmannens verktøy for å iverksette og følge opp politiske vedtak, mål og prioriteringer. Virksomhetsstyringen skal sikre at Vestfold og Telemark fylkeskommune løser oppgavene og når målene på en effektiv måte innenfor gjeldende lover, regler og økonomiske rammer, og gjennom et integrert og gjensidig avhengig forhold mellom disse styringsprinsippene. Med det utgangspunktet er det utarbeidet en administrativ prosessbeskrivelse for politiske vedtak i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Prosessbeskrivelse for politisk saksbehandling i Vestfold og Telemark fylkeskommune.pdf

Digitale møter

Med bakgrunn i Fylkestinget vedtak av 13.03.20 og midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter, er det utarbeidet en veiledning i hvordan politiske møter skal gjennomføres ved bruk av Teams i forbindelse med korona-situasjonen.

Prosessbeskrivelsen vil oppdateres jevnlig med bakgrunn i de erfaringer som opparbeides fremover.

Gjennomføring av politiske møter via Teams

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 19.03.2020