Vi bygger nye fylkeskommuner

Den 1. januar 2024 etableres Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Arbeidet med å bygge de nye fylkeskommunene er i gang. Hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark leder an i det politiske arbeidet.

Stortinget har vedtatt å dele Vestfold og Telemark fylke. To nye fylkesting velges i det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023.

Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune trer i kraft fra 1. januar 2024.

LES OGSÅ: Forskrift om gjennomføring av deling av Vestfold og Telemark fylke til Vestfold fylke og Telemark fylke

Et arbeid i tre faser

Delingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune og byggingen av to nye fylkeskommuner er inndelt i tre faser.

Den første fasen med forberedelser er i gang. Denne fasen varer fram til to nye fylkesdirektører er på plass i de nye fylkeskommunene (prosjektledere til 2024).

En prosjektgruppe i fylkesadministrasjonen leder det administrative arbeidet. Det er opprettet to hovedutvalg som leder an i det politiske arbeidet.

Hovedutvalg Vestfold og hovedutvalg Telemark forelegges alle saker som berører etableringen av de nye fylkeskommunene fram til opprettelsen. Hovedutvalgene  innstiller til fylkestinget i disse sakene. 

Delegert myndighet er innarbeidet i delegasjonsreglementet for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Oppdatert: 17.10.2022 kl.09.46

Flere saker om de nye fylkeskommunene