76

Padleled Vestfold

Velkommen til Norges første, sammenhengende padleled!

Padleled Vestfold består av 622 km graderte padleruter langs fylkets kyst, og ble etablert av daværende Vestfold fylkeskommune i 2018. Målet er å utvide padleleden videre nedover kysten i det nye fylket Vestfold og Telemark fra 2020-2021.

Økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården

Padleled Vestfold skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs den unike kysten i fylket vårt, gjennom merking, skilting, enkle overnattingssteder (Padlehuker) og annen tilrettelegging. Målsettingen med padleleden er å stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige friluftslivet.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kystkommunene i fylket. Fylkeskommunen er initiativtaker og prosjektleder. Kommunene har ansvaret for å gjennomføre tilretteleggingstiltak som parkeringsplasser og padlehuker. Dette vil skje gradvis.

I tillegg har også Oslofjorden friluftsråd, padlemiljøene i fylket samt Norges Padleforbund bidratt med sin verdifulle kunnskap. Padleled Vestfold er hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen.

All nyheter om padleleden publiseres på Padleled Vestfold sin Facebook-side

 

Bård Andresen
Rådgiver idrett og friluftsliv
Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv