Padleled Vestfold og Telemark

Velkommen til Norges første, sammenhengende padleled!

Padleled Vestfold og Telemark består av 622 km graderte padleruter langs fylkets kyst, og ble etablert av daværende Vestfold fylkeskommune i 2018. Fra 2021 blir padleleden enda lengre, etter som Padleled Vestfold i 2020 ble utvidet til Padleled Vestfold og Telemark, som følge av at Vestfold og Telemark har blitt ett fylke. Arbeidet med utvidelsen vil pågå gjennom 2020, med mål om å åpne de nye rutene våren 2021. 

Økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården

Padleled Vestfold og Telemark skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs den unike kysten i fylket vårt, gjennom merking, skilting, enkle overnattingssteder (Padlehuker) og annen tilrettelegging. Målsettingen med padleleden er å stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige friluftslivet.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kystkommunene i fylket. Fylkeskommunen er initiativtaker og prosjektleder. Kommunene har ansvaret for å gjennomføre tilretteleggingstiltak som parkeringsplasser og padlehuker. Dette vil skje gradvis.

I tillegg har også Oslofjorden friluftsråd, padlemiljøene i fylket samt Norges Padleforbund bidratt med sin verdifulle kunnskap. Padleled Vestfold er hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen.

All nyheter om padleleden publiseres på Padleled Vestfold og Telemark sin Facebook-side

 

Bård Andresen
Rådgiver idrett og friluftsliv
Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv