92

Kartbok og mobilapp

De 91 turforslagene for Padleled Vestfold finner du i kartboken og i mobilappen OUTTT.

Padlere kan nå planlegge turer ut i fra graderte ruter, med grønne, blå og røde ruter. Det er utviklet 91 turforslag med rutebeskrivelser, kart, tips og råd om alt fra parkeringsmuligheter til ferskvannskilder og toalettfasiliteter.

Alt er samlet i en kartbok, som kan fås gratis ved servicetorgene i kystkommunene i "gamle Vestfold". Kartboken kan også sees som e-bok her.

Kart og turforslag er i tillegg tilgjengelige i den gratis mobilappen OUTTT. Du kan også laste ned turbeskrivelsene lenger nede på denne siden. 

I tillegg er det plassert ut 28 infoskilt med nyttig informasjon på de mest sentrale utgangspunktene for turer, de store P-ene på kartene i appen og i kartboken forteller hvor disse skilte vil stå.

Oppdatert: 25.03.2020