Strategier og planer

Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019-2022

Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019–2022 (SKP) er en rullering av SKP 2015–2018, og det viktigste verktøyet fylkeskommunen har for å bidra til å utvikle kulturlivet i fylket.

SKP 2019-2022 ble enstemmig vedtatt av fylkestinget i desember 2018, og har blitt til gjennom en bredt anlagt prosess med mange involverte. Det er Vestfold-kunstneren Svein Nyhus som står bak illustrasjonene i planen.

SKP 2019-2022 uttrykker offensive ambisjoner på kulturens vegne, og viderefører visjon og målsetting fra den foregående planen der det heter at kultur skal være en samfunnsbyggende kraft som skal nå flere mennesker, prege by- og stedsutvikling, og skape stolthet og tilhørighet.

Strategisk Kultur- og idrettsplan for Vestfold 2019–2022 (SKP) kan lastes ned her

Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020 i Telemark

Prioritert målgruppe er barn og unge, med særlig vekt på ungdom. 

Målsetninger for planperioden 2016-2020

  1. Flere energieffektive og fremtidsrettede idrettsanlegg
  2. Skape gode forutsetninger for morgendagens toppidrettsutøvere i Telemark
  3. Sikre friluftsområder for allmennheten
  4. Bedre muligheter til fysisk aktivitet i nærmiljøet
  5. Telemark skal bli et attraktivt fylke for store idretts- og friluftsarrangement

Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016 - 2020 kan lastes ned her (PDF)

Frivillighetsmelding for Telemark fylkeskommune 2016-2020

Frivillighetsmeldingen avklarer fylkeskommunens rolle og ansvar overfor frivillig sektor gjennom å vise en oversikt over fylkeskommunens ulike tiltak, tilskuddsordninger og insentiver overfor det frivillige arbeidet.

Samtidig ønsket vi å få de frivillige selv i tale, og få økt og mer sikker kunnskap om hva fylkets frivillige organisasjoner selv mente ville være viktige tiltak for å sikre den frivillige innsatsen også inn i framtiden.

Meldingen gir derfor også en oversikt over tiltak som kan bidra til ytterligere styrking av samarbeid og samordning mellom fylkeskommunen og frivillig sektor.

Frivillighetsmelding for Telemark fylkeskommune kan lastes ned her (PDF)

Strategi for kultur og kulturarv 2014-2025 i Telemark

Strategi for kultur og kulturarv ble vedtatt av Fylkestinget 25. februar 2014.

Strategien er en helhetlig plan for hvordan Telemark fylkeskommune ønsker å arbeide med kultur og kulturarv.

Strategien har et perspektiv på 12 år, og nåværende handlingsprogram varer ut 2020.

Strategien er fylkeskommunens eget verktøy, og signaliserer hva fylkeskommunen vil prioritere innenfor fagfeltene i perioden.

Strategi for kultur og kulturarv 2014-2025

 

Publisert: 20.10.2019 Oppdatert: 20.10.2019