Tilskudd, stipend og spillemidler

Fylkeskommunen forvalter spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, og flere stipend- og tilskuddsordninger innenfor idrett.
Bård Andresen
Rådgiver idrett og friluftsliv
Rasmus Holst Mjaugeto
Rådgiver idrett
Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv
Therese Surdal Lahus
Rådgiver idrett
Ole Bjørn Bårnes
Rådgiver friluftsliv