Tilskudd til idrettsarrangement

Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir arrangert flere nye og store idrettsarrangementer i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker med denne årlige tilskuddsordningen å legge til rette for en aktiv og attraktiv region, til glede og nytte for fylkets befolkning. Søknadspotten for 2020 er på 1,63 millioner kroner.

Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir arrangert flere nye og større idrettsarrangementer i Vestfold og Telemark. Det er et mål at tilskuddsordningen skal bidra til forutsigbarhet i planleggingsfasen for aktørene, og til likebehandling av de ulike prosjektene.

 

Retningslinjer for ordningen

Last ned retningslinjer her

 

Søknadsfrist

15. mars 2021

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 14.01.2021 kl.09.12

Therese Surdal Lahus
Rådgiver idrett