Statlig tilskudd friluftsliv og naturforvaltning

Vestfold og Telemark fylkeskommune administrerer tilskuddsordninger til friluftsliv og naturforvaltning.

Vi minner kommuner, frivillige organisasjoner og interkommunale friluftsråd med friluftsliv og naturforvaltning som interessefelt om følgende tilskuddsposter over statsbudsjettet til naturforvaltning og friluftsliv:

  • Tilskudd til viltformål (kap. 1425, post 71): Søknadsfrist 15. januar 2020
  • Statlige tilegninger, båndlegging av friluftslivsområde (Kap. 1420 post 30). Søknadsfrist 15. januar 2020
  • Tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområdet og tilskudd til friluftsaktivitet (Kap. 1420 post 78). Søknadsfrist 1. februar 2020

Mer informasjon

Mer informasjon om tilskuddsordningene og hvilke tiltak det kan søkes tilskudd til ligger her (regjeringen.no)

 

Elektronisk søknad via Miljødirektoratet

Søkere må benytte seg av det elektroniske søknadssenteret via Miljødirektoratets nettsider

Innsendt rapport vil være en forutsetning for tildeling av ytterlige tilskudd ved senere anledninger. 

Fordeling av midler skjer normalt i april.

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 28.02.2020

Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv
Ole Bjørn Bårnes
Rådgiver friluftsliv