Fylkeskommunale midler til regionale idrettsanlegg

Tilskuddsordningen skal bidra til etablering av nye regionale og interkommunale idrettsanlegg i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker med denne årlige tilskuddsordningen å legge til rette for en aktiv og attraktiv region, til glede og nytte for fylkets befolkning. Søknadspotten for 2020 er på 1 million kroner.

Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir etablert nye regionale og interkommunale idrettsanlegg som kan understøtte arrangementene og idrettsaktivitet for alle i Vestfold og Telemark. Det er et mål at tilskuddsordningen skal bidra til forutsigbarhet i planleggingsfasen for aktørene, og til likebehandling av de ulike prosjektene.

Retningslinjer

Last ned retningslinjer her

Søknadsfrist

15. mars 2020

 

 

Publisert: 14.08.2019 Oppdatert: 28.02.2020

Rasmus Holst Mjaugeto
Rådgiver idrett
Therese Surdal Lahus
Rådgiver idrett
Bård Andresen
Rådgiver idrett og friluftsliv