241

Innlandsfisk

Fylkeskommunen forvalter arter av innlandsfisk som ikke er truet, blant annet innlandsørret, røye og sik.

Oppgaver i forvaltningen

  • Forvalte artene av innlandsfisk som Innlandsfiskeforskriften § 2 tillater fiske etter
  • Ivareta hensynet til lokale bestander ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk og i regionale areal og transortplanlegging
  • Integrere forvaltningen av innlandsfisk i den helhetlige vannforvaltningen

Oppdatert: 13.12.2019

Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv
Ole Bjørn Bårnes
Rådgiver friluftsliv