Jakt på kystsel

Kvoten på steinkobbe i Vestfold og Telemark er fylt, og jakten avsluttet for i år.
Foto: alarifoto

Kvote for Vestfold og Telemark 2020

I Vestfold og Telemark er det åpnet for jakt på Steinkobbe langs hele kysten.

Fiskeridirektoratet fastsetter kvotene for jakt på kystsel etter anbefalinger fra Havforskningsinstituttet. I Vestfold og Telemark vil det også for 2020 bli  åpnet for jakt på Steinkobbe, og kvoten er 10 dyr i gamle Telemark fylke og 15 dyr i gamle Vestfold fylke.

  • Steinkobbe - jaktperiode - 2. januar - 30. april og 1. august - 30. september

 

Søk om fellingstillatelse

For å jakte kystsel må man søke om tillatelse fra fylkeskommunen. Tillatelse må innhentes for hvert enkelt fylke man ønsker å jakte i. 

For jaktåret 2020 vil det kun bli mulig å søke om tillatelse på jakt med elektronisk løsning. Link til skjema finner du her:

- Søknadsskjema

Skjemaene som tidligere er benyttet vil derfor ikke lenger benyttes.

Personer som har fått fellingstillatelse bes om å følge vilkår satt i tillatelsen vedrørende kvotesituasjon.

- Melding om felt sel 

- Oversikt over felte dyr

Rapportering

Alle som har fått tillatelse til å jakte sel skal sende inn rapport etter jaktsesongen, selv om det ikke er jaktet eller skutt sel. 

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 20.01.2020

Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv
Ole Bjørn Bårnes
Rådgiver friluftsliv