Nasjonalparker

Av 47 nasjonalparker i Norge, ligger 3 av dem i Vestfold og Telemark.

Hardangervidda er Norges største nasjonalpark på fastlandet, mens Færder og Jomfruland begge er marine nasjonalparker. Felles for alle tre er at de er store naturområder med særegne eller representative økosystemer, og uten tyngre naturinngrep. Slike områder bidrar til å sikre at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.

Fylkeskommunen bidrar til utvikling av nasjonalparkene, blant annet gjennom deltakelse i nasjonalparkstyrene i Jomfruland og Færder og deltakelse i rådgivende utvalg.

Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv
Lasse Asmyhr
Rådgiver vilt og fisk