Arrangørnettverk

Vestfold og Telemark fylkeskommune har i samarbeid med Visit Telemark, DNT Telemark og Vestfold og Telemark idrettskrets, et nettverk for idretts- og friluftsarrangement.

Innspurt i Kanalrennet, Sommerland skifestival

Foto: Sommarland Skifestival

Hvem kan bli med arrangørnettverket? 

Arrangørnettverket er for de som på frivillig basis eller yrkesmessig bidrar i planleggingen og/eller gjennomføringen av idretts- og friluftsarrangement i Vestfold og Telemark. Det kan være lokale idrettslag, friluftsorganisasjoner, kommersielle aktører og ansatte i offentlig sektor.

Det er mange i Vestfold og Telemark som er kjempegode på arrangement og vi ønsker å skape arenaer der denne kompetansen deles med andre og videreutvikles. Vi ønsker å legge til rette for økt samarbeid mellom arrangører, og en tettere dialog mellom arrangører og offentlig sektor.

Hva får du ved å være med i arrangørnettverket?

  • Delta i et fellesskap, bli kjent med andre arrangører i fylket og knytte kontakt med sentrale personer i det offentlige som jobber med arrangement.
  • Jevnlig informasjon om aktuelle tilskuddsordninger og kompetansehevende tiltak.
  • Tilbud om å delta på 4-6 kurs i året og en større samling / konferanse / befaring i halvåret. Aktiviteter i regi av nettverket vil i stor grad være gratis.
  • Anledning til å påvirke hvilken «arrangørpolitikk» vi skal ha i Vestfold og Telemark. Innspill fra arrangører er viktige når det offentlige skal utarbeide strategier, rutiner og retningslinjer.

Det er løpende påmelding til nettverket. Vi håper du blir med!

Følg med på aktiviterer i arrangørnettverken på Facebook

Publisert: 19.06.2019 Oppdatert: 14.01.2021 kl.09.23

Therese Surdal Lahus
Rådgiver idrett