Grenland friluftsråd

Friluftsrådet skal være en pådriver for arbeid med friluftsliv i regionen, og skal være et bindeledd mellom frivillige organisasjoner, politikere og offentlig administrasjon i kommunene.

Grenland friluftsråd ble opprettet den 18. desember 2013 med Drangedal, Porsgrunn og Skien som medlemskommuner. I 2018 sluttet også Bamble og Siljan kommuner seg til samarbeidet.

Det er én ansatt i friluftsrådets administrasjon. I tillegg har de et samarbeidsutvalg med representanter fra administrasjonen i medlemskommunene.

Friluftsrådet har et politisk valgt styre med en representant fra hver av medlemskommunene, og én representant fra de frivillige friluftsorganisasjonene. 

Grenland friluftsråd er tilknyttet Friluftsrådenes landsforbund.

Mer informasjon om Grenland friluftsråd ser du på deres hjemmeside. 

Publisert: 19.06.2019 Oppdatert: 14.01.2021 kl.09.20

Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv