Norsk jeger- og fiskeforbund (NJFF)

NJFF og fylkeskommunen samarbeider om å tilrettelegge for høstingsbasert friluftsliv.

NJFF er en aktiv organisasjon overfor jegere, fiskere og friluftsinteresserte som en pådriver for høstingsbasert friluftsliv.

Opplæring

Opplæring er et svært viktig tema, og det gjennomføres opplæringstiltak og aktiviteter knyttet til jakt, fiske og friluftsliv, der barn og unge er en prioritert målgruppe.

NJFF ønsker å rette fokus på det høstingsbaserte friluftslivet knyttet til kyst, innland og fjell, og være bevisste på håndtering, forvaltning og bruk av det som høstes. Så langt det er mulig gjennomføres aktiviteter i samarbeid med lokale foreninger der målet er at deltakerne også får en mulighet til å knytte nærmere bånd med lokale ressurspersoner, slik at deres interesser og engasjement kan videreføres og utvikles lokalt med tilbud til de som bor i nærområdet.

Forvaltningssamarbeid

NJFF har et stort engasjement knyttet til forvaltning av vilt og fisk, og har i mange år hatt et nært og godt samarbeid med fylkeskommunen om blant annet kartlegging av fisk og fiskemuligheter, utarbeidelse av fiskekart, tilrettelegging av jakt på sjøfugl på offentlige områder, viltfaglige samlinger og kurs, og sekretariatsfunksjon i Skjærgårdstjenetsen i Telemark og registrering av skystsel. 

NJFF i Vestfold og Telemark består av to fylkeslag og 42 lokallag, og har ca 10 000 medlemmer.

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 14.01.2021 kl.09.21

Lasse Asmyhr
Rådgiver vilt og fisk