Padleled Vestfold og Telemark

Velkommen til Norges første, sammenhengende padleled!

Padleled Vestfold og Telemark består av 622 km graderte padleruter langs fylkets kyst, og ble etablert av daværende Vestfold fylkeskommune i 2018. I løpet av 2022 blir padleleden enda lengre, med utvidelse av ruter til Telemarkskysten og Telemarkskanalen. 

Økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården

Padleled Vestfold og Telemark skal bidra til at alle vil finne passende og sikre turer å padle langs den unike kysten i fylket vårt, gjennom merking, skilting, enkle overnattingssteder (Padlehuker) og annen tilrettelegging. Målsettingen med padleleden er å stimulere til økt fysisk aktivitet og bruk av skjærgården, gjennom bedre tilrettelegging for det enkle og miljøvennlige friluftslivet.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommuner og frivilligheten i fylket. Fylkeskommunen er initiativtaker og prosjektleder. I prosjektet inngår også ansvaret for tilretteleggingstiltak som parkeringsplasser og padlehuker. Dette vil skje gradvis.

I tillegg har også Oslofjorden friluftsråd, padlemiljøene i fylket samt Norges Padleforbund bidratt med sin verdifulle kunnskap. Padleled Vestfold er hovedsakelig et informasjons- og motivasjonsprosjekt hvor det skal gjøres færrest mulig inngrep i naturen.

All nyheter om padleleden publiseres på Padleled Vestfold og Telemark sin Facebook-side

Følg oss også på Instagram

 

Bård Andresen
Rådgiver idrett og friluftsliv
Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv