Kartbok og UT.no

De 91 turforslagene for Padleled Vestfold og Telemark finner du i kartboken (trykket og digital), og på UT.no.

Padlere kan nå planlegge turer ut i fra graderte ruter, med grønne, blå og røde ruter. Det er utviklet 91 turforslag med rutebeskrivelser, kart, tips og råd om alt fra parkeringsmuligheter til ferskvannskilder og toalettfasiliteter. I løpet av 2021 blir det flere ruter, da padleleden utvides til Telemarkskysten og Telemarkskanalen.

Kartbok

Alt er samlet i en kartbok, som kan fås gratis ved servicetorgene i kystkommunene i "gamle Vestfold". Kartboken kan også sees som e-bok her. 

Med utvidelsen til Padleled Vestfold og Telemark vil det også komme en oppdatert kartbok, i løpet av 2021.

UT.NO

Kart og turforslag er også tilgjengelig på UT.no, som drives av Den norske turistforening (DNT). 

I tillegg er det plassert ut 28 infoskilt med nyttig informasjon på de mest sentrale utgangspunktene for turer, de store P-ene på kartene i appen og i kartboken forteller hvor disse skilte vil stå. Disse blir det også flere av med utvidelse til Telemark. 

 

Publisert: 01.05.2019 Oppdatert: 17.06.2021 kl.16.49