Tilskudd til idrettsarrangement

Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir arrangert flere nye og store idrettsarrangementer i Vestfold og Telemark.
Haukelirennet (foto: Haukelirennet)
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker med denne tilskuddsordningen å legge til rette
for en aktiv og attraktiv region. Idrettsarrangementer med regional, nasjonal og internasjonal
betydning er viktig for å bygge Vestfold og Telemark som idrettsfylke.
 
Fylkeskommunen ønsker å bidra til at det blir arrangert flere idrettsarrangementer i fylket. Midlene som tildeles i denne ordningen, skal gi arrangørene støtte i planleggingen og gjennomføringen av arrangementene.
 
Det er satt av 1,63 millioner kroner årlig til denne tilskuddsordningen.
 

Retningslinjer for ordningen

Last ned retningslinjer her

Søknadsskjema


Se søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknadsrunden 2021 er avsluttet. Ny søknadsfrist for arrangementer i 2022 er 15.mars 2022.

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 16.06.2021 kl.12.11

Therese Surdal Lahus
Rådgiver idrett