Tilskudd til regionale idrettsanlegg

Tilskuddsordningen skal bidra til etablering av nye regionale og interkommunale idrettsanlegg i Vestfold og Telemark.
Gautefall Biathlon (Foto: Drangedal idrettslag)
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker med denne tilskuddsordningen å legge til rette
for en aktiv og attraktiv region. Idrettsanlegg med regional betydning er viktig for å bygge
Vestfold og Telemark som idrettsfylke. Med regional betydning menes anlegg som vil kunne brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser og som det ikke finnes eller er behov for i hver kommune.
 
Midlene som tildeles i denne ordningen, skal støtte mulighetsstudier, forstudier og - prosjekter til utbyggingsplaner av nye bærekraftige regionale/interkommunale idrettsanlegg.
 
Det er satt av 1 million kroner årlig til denne tilskuddsordningen.
 

Retningslinjer

Last ned retningslinjer her

Søknadsskjema


Se søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknadsfrist for arrangementer i 2023 er 15.mars 2023.

 

 

Publisert: 14.08.2019 Oppdatert: 11.01.2023 kl.11.49

Therese Surdal Lahus
Rådgiver idrett