Tilskudd til regionale idrettsanlegg

Tilskuddsordningen skal bidra til etablering av nye regionale og interkommunale idrettsanlegg i Vestfold og Telemark.
Gautefall Biathlon (Foto: Drangedal idrettslag)
Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker med denne tilskuddsordningen å legge til rette
for en aktiv og attraktiv region. Idrettsanlegg med regional betydning er viktig for å bygge
Vestfold og Telemark som idrettsfylke. Med regional betydning menes anlegg som vil kunne brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser og som det ikke finnes eller er behov for i hver kommune.
 
Midlene som tildeles i denne ordningen, skal støtte mulighetsstudier, forstudier og - prosjekter til utbyggingsplaner av nye regionale/interkommunale idrettsanlegg.
 
Det er satt av 1 million kroner årlig til denne tilskuddsordningen.

Retningslinjer

Last ned retningslinjer her

Søknadsskjema


Se søknadsskjema

Søknadsfrist

Søknadsrunden 2021 er avsluttet. Ny søknadsfrist for arrangementer i 2022 er 15.mars 2022.

 

 

Publisert: 14.08.2019 Oppdatert: 16.06.2021 kl.12.11

Rasmus Holst Mjaugeto
Rådgiver idrett