Innlandsfisk

Fylkeskommunen forvalter arter av innlandsfisk som ikke er truet, blant annet innlandsørret, røye og sik.
Foto: kvlazer22

Fylkeskommunens oppgaver

  • Forvalte artene av innlandsfisk som Innlandsfiskeforskriften § 2 tillater fiske etter
  • Ivareta hensynet til lokale bestander ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk og i regionale areal og transortplanlegging
  • Integrere forvaltningen av innlandsfisk i den helhetlige vannforvaltningen

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 24.06.2020 kl.09.20

Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv
Lasse Asmyhr
Rådgiver vilt og fisk