Jakt på kystsel

I Vestfold og Telemark er det åpnet for jakt på steinkobbe langs hele kysten.
Foto: alarifoto
 

Kvote for 2022

Kvote for 2022 er nå klar. Årets kvote er 15 i gamle Vestfold og 10 i gamle Telemark. 

Søk om fellingstillatelse

Jakttid på steinkobbe er 2. januar - 30. april og 1. august - 30. september

For å jakte kystsel må man søke om tillatelse fra fylkeskommunen. Link til søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema

Personer som har fått fellingstillatelse bes om å følge vilkår satt i tillatelsen vedrørende kvotesituasjon.

Melding om felt sel 

Rapportering

Alle som har fått tillatelse til å jakte sel skal sende inn rapport etter jaktsesongen, selv om det ikke er jaktet eller skutt sel. 

Sluttrapport for jakt på kystsel i Vestfold og Telemark

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 17.12.2021 kl.10.50

Fangstrapport

Lasse Asmyhr
Rådgiver vilt og fisk