Jakt på kystsel

I Vestfold og Telemark er det åpnet for jakt på Steinkobbe langs hele kysten.
Foto: alarifoto

Jakta for 2021 er avsluttet

En kombinasjon av fint vær, helg og lave kvoter fra Fiskeridirektoratet gjorde at kvota ble raskt fylt i år. I tillegg har det vært stor interesse for å delta på jakta i år. Siden totalkvoten på 25 dyr i Vestfold og Telemark har blitt oversteget, stoppes jakta. Det er lov å håpe på høyere kvoter neste år.

Kvote for 2021

Fiskeridirektoratet har etter anbefalinger fra Havforskningsinstituttet vedtatt en kvote på 25 dyr i Vestfold og Telemark.

Jakttid på steinkobbe er 2. januar - 30. april og 1. august - 30. september.

Søk om fellingstillatelse

For å jakte kystsel må man søke om tillatelse fra fylkeskommunen. Tillatelse må innhentes for hvert enkelt fylke man ønsker å jakte i. 

For jaktåret 2021 vil det kun bli mulig å søke om tillatelse på jakt med elektronisk løsning. Link til skjema finner du her:

Søknadsskjema

Skjemaene som tidligere er benyttet vil derfor ikke lenger benyttes.

Personer som har fått fellingstillatelse bes om å følge vilkår satt i tillatelsen vedrørende kvotesituasjon.

Melding om felt sel 

Rapportering

Alle som har fått tillatelse til å jakte sel skal sende inn rapport etter jaktsesongen, selv om det ikke er jaktet eller skutt sel. 

Sluttrapport for jakt på kystsel i Vestfold og Telemark

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 04.01.2021 kl.08.52

Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv
Lasse Asmyhr
Rådgiver vilt og fisk