EU-programmer og prosjektutvikling

Fylkeskommunen skal skape sterke, felles møteplasser for internasjonale spørsmål. Møteplassene skal oppfattes som aktuelle og attraktive, og utvikles i nært samarbeid med våre partnere. Vi skal tilby kompetanse, møteplasser og kunnskapsdeling om internasjonalt arbeid, for kommuner og andre.

Vi kan tilby

  • Informasjon og veiledning til kommuner, organisasjoner og næringsliv som ønsker å komme i gang med EU-prosjekter, i samarbeid med KS og Osloregionens Europakontor. 
  • Informasjon og veiledning til fagavdelinger internt i fylkeskommunen som ønsker å komme i gang med EU-prosjekter.
  • Informasjon og veiledning til videregående skoler som ønsker økt internasjonal innsats, eller inngå strategiske partnerskap i EU, i samarbeid med VTFKs utdanningsavdeling og Diku. 
  • Informasjon og veiledning om aktuelle EU-program og EUs finansieringsordninger.
  • Formidle erfaringer fra tidligere/pågående EU-prosjekter.

 

Prosjektutvikling og prosjektassistanse

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal ha høy internasjonal prosjektkompetanse. Prosjektutviklingen skal skje i samarbeid med fylkeskommunale og kommunale faglige instanser. Gode søknader og effektiv prosjektledelse er en suksessfaktor i internasjonalt prosjektarbeid. Vi skal bruke europeiske programmer i dette arbeidet.

EØS-midlene: EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. Les om EØS-midlene her.